coal gas

  • Обща политехника
  • каменовъглен газ
  • светилен газ
198 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
хим.activated coalактивен въглен
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.altogether coalнесортирани въглища
политех.anthracite coalантрацитни въглища
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.ash coalпепелни въглища
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.baking coalкоксуващи се въглища
политех.barley coalантрацит с едрина 2, 5-6, 0 мм
политех.binding coalкоксуващи се въглища
black coalчерни въглища
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blind coalантрацитни въглища
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.bone coalвъглищни шисти
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
brown coalкафяви въглища
политех.buckwheat coalситни въглища
политех.burnt gasотработен газ
политех.caking coalкоксуващи се въглища
политех.cannel coalдългопламъчни въглища
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.charred coalкокс
политех.cherry coalмеки въглища
политех.chimney gasдимен газ
политех.cindery coalкоксуващи се вълища
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.cleaned coalобогатени въглища
coalжарава
coalовъглявам (се)
coalкаменни въглища
coalзапасявам (се) с въглища, товаря въглища
coalвъглен
политех.coal augerвъглищна шнекова сонда
мин.coal bedвъглищен пласт
политех.coal binбункер за въглища
геол.coal brassвключения от пирит във въглищен пласт
обог.coal breakerвъглетрошачка
политех.coal brickвъглищен брикет
мин.coal burstвнезапно изхвърляне на газ
политех.coal cakeвъглищен брикет
политех.coal conveyorтранспортьор за въглища
политех.coal crusherтрошачка на каменни въглища
мин.coal cutterподкопна машина
политех.coal depotсклад за въглища
политех.coal distillationсуха дестилация на въглища
политех.coal dressingобогатяване на въглища
политех.coal dressingсортиране на въглища
политех.coal dumpвъглищно насипище
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal equivalentусловно гориво
мин.coal faceвъглищен забой
геол.coal fieldвъглищен басейн
политех.coal firingгорене на каменни въглища
мин.coal gasificationгазифициране на каменни въглища
политех.coal gradingсортиране на въглища
мин.coal hammerкъртачен чук
политех.coal holdвъглищен трюм
политех.coal ignitabilityсклонност на въглищата към самозапалване
политех.coal industryкаменовъглена промишленост
политех.coal jiggingобогатяване на въглища с промивна машина
мин.coal lossзагуба на въглища
мин.coal mineвъглищна мина
политех.coal mineвъглищен рудник
политех.coal miningдобив на въглища, въгледобивна промишленост
политех.coal naphtaбензол
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal ploughкаменовъглен струг
политех.coal plowкаменовъглен струг
тех.coal pulverized concentratorпрахоконцентратор
мин.coal slackвъглищен ситнеж
геол.coal stoneантрацит
политех.coal stoneедри въглища
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal supplyдоставка на въглища
политех.coal tarкаменовъглен катран
политех.coal temperingнавлажняване на въглища
политех.coal veinвъглищен пласт
политех.coal washeryобогатителна фабрика за въглища
политех.coal washingпромиване на въглища
политех.coal washingмокро обогатяване
обог.coal yieldдобив на въглищен концентрат
мин.coal-bearingвъгленосен
геол.coal-bearing formationвъгленосна формация
политех.coal-bearing strataвъгленосна свита от пластове
политех.coal-bearing strataвъгленосни отложения
мин.coal-cutting machineподкопна машина
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
coal-faceзабой
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coal-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на въглища
coal-minerминьор, въглекопач
мин.coal-mining explosiveпредпазен експлозив за използване във въглищни рудници
тех.coal-pulverized concentratorпрахоконцентратор
тех.coal-pulverized pulverized concentratorпрахоконцентратор
тех.coal-pulverizingпрахоприготвящ
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.coal-tar pitchкаменовъглена смола
политех.coal-tar pitchкаменовъглен катран
обог.coal-washing tableвъглеобогатителна маса
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
мин.cropper coalвъглища, изоставени в долнището на пласт
политех.crozzling coalкоксуващи се въглища
политех.culm coalситно смлени въглища
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dead coalнекоксуващи се въглища
политех.dental gasрайски газ
политех.denty coalмеки саждести въглища
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.drossy coalвъглища с примес от пирит
политех.dry gasсух газ
политех.dull-hard coalдюрен
тех.dust-gasпрахогазов
политех.earth coalлигнитни въглища
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat coalбитуминозни въглища
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.fault coalнискокачествени въглища
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fiery coalгазови въглища
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.foliated coalшистозни въглища
политех.free-burning coalнеспичащи се въглища
политех.free-burning coalгорящи с дълъг пламък
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
добави значение или превод тук