automatic gas-cutting machine

  • Обща политехника
  • автомат за газокислородно рязане
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cuttingотрязване с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
зав.arc cuttingелектродово рязане
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
automaticмеханичен, механически, машинален, несъзнателен
automaticавтоматически
automaticавтоматичен уред
automaticпистолет, автомат
automaticавтоматичен, автоматизиран, автоматически
политех.automaticавтоматично управление
политех.automatic aimingавтоматично следене на цел
политех.automatic alarmsавтоматична тревожна сигнализация
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic assemblyавтоматичен монтаж
мед.automatic atrial tachycardiaпредсърдна автоматична тахикардия
политех.automatic balancingавтоматично уравновесяване
политех.automatic biasавтоматично преднапрежение
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic bobbin dofferуредба за автоматично сменяване на бобини
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic brakingавтоматично спиране
политех.automatic checkавтоматичен контрол
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic codingавтоматично програмиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic controllerавтоматичен контролер
политех.automatic controllerавтоматичен регулатор, устройство за автоматично регулиране
политех.automatic correctionавтоматична корекция
жп.automatic couplerавтосцепка
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.automatic developmentмашинно проявяване
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.automatic exchangeавтоматична телефонна централа
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic feederавтоматичен питател
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic firingавтоматично огнище
политех.automatic followingавтоматично следене
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.automatic grateавтоматична скара
политех.automatic gripавтоматичен захващащ механизъм
политех.automatic guidanceавтоматично насочване
жп.automatic interlockingавтоматична централизация
политех.automatic interlockingавтоматична блокировка
тех.automatic internal diagnosisсамодиагностика
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic latheавтоматичен струг
политех.automatic liftасансьор с бутонно управление
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.automatic loggingавтоматично регистриране
политех.automatic lubricationавтоматично мазане
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
политех.automatic parachuteавтоматично отварящ се парашут
ав.automatic pilotавтопилот
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic programmingавтоматично програмиране
политех.automatic protectionавтоматична защита
политех.automatic radarавтоматичен радиолокационен станция
политех.automatic radioавтоматичен радиокомпас
политех.automatic readingавтоматично отчитане показанията на уред
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.automatic recorderсамопишещ уред
политех.automatic regulationавтоматично регулиране
политех.automatic regulatorавтоматичен регулатор
политех.automatic releaseавтоматично прекъсване на връзка
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic resetавтоматично връщане в изходно положение
тлф.automatic ringingавтоматично повикване
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.automatic sealingсамоуплътнение
бот.automatic self-pollinationклейстогамия
полигр.automatic settingавтоматичен набор
политех.automatic signallingавтоматична сигнализация
политех.automatic sizingавтоматично измерване
мин.automatic sprinklerавтоматичен оросител
политех.automatic stabilizationавтоматична стабилизация
политех.automatic startавтоматично пускане в ход
политех.automatic starterавтоматичен стартер
политех.automatic starting deviceавтоматичен стартер
политех.automatic stationавтоматична станция
политех.automatic steelавтоматна стомана
политех.automatic steeringавтоматично управление
политех.automatic stokerавтоматично огнище
политех.automatic stopограничител за автоматично изключване
политех.automatic subroutineавтоматична подпрограма
политех.automatic substationавтоматична подстанция
жп.automatic switchавтоматична стрелка
политех.automatic switchавтоматичен прекъсвач
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.automatic synchronizerавтоматичен синхронизатор
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.automatic telephonyавтоматична телефония
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automatic testавтоматична проверка
политех.automatic testавтоматичен контрол
мин.automatic tippingавтоматично разтоварване
политех.automatic trackingавтоматично следене
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.automatic transmissionавтоматична трансмисия
политех.automatic transmissionавтоматична предавателна кутия
политех.automatic transmitterавтоматичен предавател
политех.automatic traverseавтоматично подаване
политех.automatic traverseсамоход
ел.automatic tuningавтонастройка
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.automatic washerавтоматична перална машина
политех.automatic weaponавтоматично оръжие
политех.automatic weldшев, получен чрез заваряване с автомат
политех.automatic welderавтомат за заваряване
политех.automatic weldingмеханизирано заваряване с автомат
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
automatic-manualполуавтоматичен
automatic-manualполуавтоматически
политех.automatic-sizing grinderлентова шлифовъчна машина шлифовъчна машина
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
добави значение или превод тук