automatic drop-bottom car

  • Обща политехника
  • вагонетка с автоматично разтоварване през дъното
199 допълнителни резултата:
политех.accumulator carелектрокар
политех.acid bottomдъно с кисел характер
воен.air-dropпарашутен десант, доставка с парашут
политех.air-dump carвагонетка с пневматичен обръщач
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.amphibian carамфибия
automaticпистолет, автомат
automaticавтоматичен, автоматизиран, автоматически
automaticмеханичен, механически, машинален, несъзнателен
automaticавтоматически
automaticавтоматичен уред
политех.automaticавтоматично управление
политех.automatic aimingавтоматично следене на цел
политех.automatic alarmsавтоматична тревожна сигнализация
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic assemblyавтоматичен монтаж
мед.automatic atrial tachycardiaпредсърдна автоматична тахикардия
политех.automatic balancingавтоматично уравновесяване
политех.automatic biasавтоматично преднапрежение
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic bobbin dofferуредба за автоматично сменяване на бобини
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic brakingавтоматично спиране
политех.automatic checkавтоматичен контрол
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic codingавтоматично програмиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic controllerавтоматичен регулатор, устройство за автоматично регулиране
политех.automatic controllerавтоматичен контролер
политех.automatic correctionавтоматична корекция
жп.automatic couplerавтосцепка
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.automatic developmentмашинно проявяване
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.automatic exchangeавтоматична телефонна централа
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic feederавтоматичен питател
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic firingавтоматично огнище
политех.automatic followingавтоматично следене
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.automatic grateавтоматична скара
политех.automatic gripавтоматичен захващащ механизъм
политех.automatic guidanceавтоматично насочване
жп.automatic interlockingавтоматична централизация
политех.automatic interlockingавтоматична блокировка
тех.automatic internal diagnosisсамодиагностика
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic latheавтоматичен струг
политех.automatic liftасансьор с бутонно управление
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.automatic loggingавтоматично регистриране
политех.automatic lubricationавтоматично мазане
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
политех.automatic parachuteавтоматично отварящ се парашут
ав.automatic pilotавтопилот
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.automatic programmingавтоматично програмиране
политех.automatic protectionавтоматична защита
политех.automatic radarавтоматичен радиолокационен станция
политех.automatic radioавтоматичен радиокомпас
политех.automatic readingавтоматично отчитане показанията на уред
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.automatic recorderсамопишещ уред
политех.automatic regulationавтоматично регулиране
политех.automatic regulatorавтоматичен регулатор
политех.automatic releaseавтоматично прекъсване на връзка
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic resetавтоматично връщане в изходно положение
тлф.automatic ringingавтоматично повикване
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.automatic sealingсамоуплътнение
бот.automatic self-pollinationклейстогамия
полигр.automatic settingавтоматичен набор
политех.automatic signallingавтоматична сигнализация
политех.automatic sizingавтоматично измерване
мин.automatic sprinklerавтоматичен оросител
политех.automatic stabilizationавтоматична стабилизация
политех.automatic startавтоматично пускане в ход
политех.automatic starterавтоматичен стартер
политех.automatic starting deviceавтоматичен стартер
политех.automatic stationавтоматична станция
политех.automatic steelавтоматна стомана
политех.automatic steeringавтоматично управление
политех.automatic stokerавтоматично огнище
политех.automatic stopограничител за автоматично изключване
политех.automatic subroutineавтоматична подпрограма
политех.automatic substationавтоматична подстанция
жп.automatic switchавтоматична стрелка
политех.automatic switchавтоматичен прекъсвач
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.automatic synchronizerавтоматичен синхронизатор
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.automatic telephonyавтоматична телефония
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automatic testавтоматична проверка
политех.automatic testавтоматичен контрол
мин.automatic tippingавтоматично разтоварване
политех.automatic trackingавтоматично следене
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.automatic transmissionавтоматична трансмисия
политех.automatic transmissionавтоматична предавателна кутия
политех.automatic transmitterавтоматичен предавател
политех.automatic traverseавтоматично подаване
политех.automatic traverseсамоход
ел.automatic tuningавтонастройка
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.automatic washerавтоматична перална машина
политех.automatic weaponавтоматично оръжие
политех.automatic weldшев, получен чрез заваряване с автомат
политех.automatic welderавтомат за заваряване
политех.automatic weldingмеханизирано заваряване с автомат
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
automatic-manualполуавтоматически
automatic-manualполуавтоматичен
политех.automatic-sizing grinderлентова шлифовъчна машина шлифовъчна машина
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
политех.baby carсвръхмалолитражен автомобил
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
политех.baggage carвагон за багаж
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.ballast carвагон за баласт
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.basic bottomдъно с основен характер
авто.battery carелектромобил
геол.bed bottomдолнище на пласт
мин.bench bottomдолнище на стъпало
политех.board drop hammerфрикционен чук със свободнопадаща плоча
bottomслагам дъно/седалка на
bottomосновавам върху/на
bottomнизина, долина
bottomседалка на стол
bottomиздръжливост
bottomпроучвам, разбирам същината на
bottomзадник
bottomдънен
bottomнай-долен, най-нисък, основен
bottomстигам най-ниското ниво
мор.bottomкил, (товарен) кораб
ак.bottomзвук с ниска честота
кораб.bottomпотопена част на кораб
bottomдъно, долният край/долната част на нещо, основа (при боядисване и пр.), прен. основа, база
bottomдостигам до дъното. измервам
разг.bottomчетирибуквие
политех.bottom anvilкотелна наковалня
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.bottom beltдолен клон на лента
мин.bottom benchпо-долна пачка
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
мет.bottom boardподкасова плоча
леяр.bottom boardподмоделна дъска
политех.bottom boilingдънно кипене
политех.bottom bracingдолна неподвижна връзка
политех.bottom brickтухла за подова настилка
политех.bottom camberкривина на долната повърхност
политех.bottom castingдолно леене
политех.bottom chordдолен пояс на ферма
политех.bottom coveringподова настилка
политех.bottom currentдънно течение
мин.bottom cutдолен подкоп
тех.bottom dead centerдолна мъртва точка
политех.bottom diameterвътрешен диаметър
политех.bottom dieдолна щампа
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom drawнай-тежкия остатък от дестилация
политех.bottom dumpдънно разтоварване
политех.bottom flangeдолен пояс
политех.bottom flapлюк на дъното
политех.bottom flapподвижно дъно
политех.bottom flaskдолна формовъчна каса
мин.bottom gangwayизвозна галерия
леяр.bottom gateсифонна леярска система
мин.bottom gateизвозна галерия
тех.bottom gatingсифонно леене
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
добави значение или превод тук