map-maker

  • Обща политехника
  • картограф
91 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
basket makerкошничар
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
кул.boza makerбозовар
brandy flask makerпавурджия
хран.bread-makerхлебопроизводител
cadastral mapкадастрална карта
тех.coffee makerкафе-машина
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
тех.die makerматричар
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
тех.foam makerпенообразувател
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
ice cube makerледогенератор
ice makerледогенератор
image makerимиджмейкърка
image makerимиджмейкър
image makerимиджмейкърски
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
makerпроизводител, фабрикант, конструктор (на машина)
makerтворец, създател
политех.makerдоставчик
кул.maker of mekitsiмекичар
текст.maker-upопаковчик
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
мет.pattern-makerмоделчик
разг.PCB makerплаткаджия
разг.PCB makerплаткаджийница
хран.pizza makerпицар
сп.play makerплеймейкър
сп.play-makerплеймейкър
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
кул.sandwich makerтостер за сандвичи
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.tack-makerприбавка за повишаване на лепливостта
tar makerкатранджия
ик.the occupation of a maker of articlesмутафчийство
политех.tool makerшлосер-инструменталчик
политех.tool makerинструментален завод
политех.topographic mapтопографска карта
trouble-makerподстрекател, провокатор
vinegar makerоцетар
хран.wafer makerвафладжия
хран.waffle makerвафладжия
политех.wall mapстенна карта
walnut makerорешар
метео.weather chart makerсиноптик
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук