MAPI

  • Съкращение
  • Messaging Application Programming Interface (компютърни)
1 допълнителни резултата:
политех.mapi methodметод за определяне на целесъобразността от замяна на машини и съоръжения
добави значение или превод тук