maple

  • съществително
  • клен (Acer campestre)
  • Ботаника
  • съществително
  • явор (Acer pseudoplatanus)
1 допълнителни резултата:
мед.maple syrup urine diseaseлевциноза
добави значение или превод тук