wet-bag moulding

  • Обща политехника
  • формоване с еластичен чувал, пълен с течност
200 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
политех.autoclave mouldingпресоване в автоклав
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
леяр.box mouldingформоване в каса
мин.breathing bagкислородна торба
политех.brick-moulding machineтухларска преса
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
стр.chamfered mouldingотстъп
политех.chill mouldingлеене в постоянна форма
политех.clay mouldingформоване на глинени изделия
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
арх.cnain mouldingорнамент във вид на верига
политех.cold mouldingпресоване на студено
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
политех.contact mouldingконтактно формоване
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
мет.core assembly mouldingформоване
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
арх.crenelated mouldingмеандър
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.diffusion mouldingдифузионно формоване с еластичен чувал
политех.dip mouldingформоване чрез потапяне
политех.direct-injection mouldingбезлеяково леене под налягане
ост.Dorothy bagридикюл
политех.double-shot mouldingдвустранно леене под налягане
политех.dough mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.drip mouldingкорниз над прозорец
авто.drip mouldingканал за изтичане на дъждовна вода
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.extrusion mouldingекструдиране
мет.flaskless mouldingбезкасово формоване
текст.flax wet ring-spinning frameпредачна машина за мокро предене на лен
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flexible-plunger mouldingформоване с еластичен поансон
мет.floor mouldingпочвено формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.flow mouldingструйно пресоване
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
леяр.green-sand mouldingформоване с неизсушена формовъчна смес
политех.gunk mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.half-round mouldingполукръгла амулюра
мет.hand mouldingръчно формоване
политех.hearth mouldingформоване в земята
политех.high-frequency mouldingпресоване с предварително високочестотно подгряване
политех.high-pressure mouldingпресоване при високо налягане
highly wetсилновлажен
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.hot mouldingпресоване на горещо
политех.hot-runner mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.impact mouldingпресоване чрез удар
политех.impression mouldingконтактно формоване
тех.injection mouldingшприцов
политех.injection mouldingлеене под налягане
политех.injection moulding machineмашина за леене на пластмаси под налягане
пласт.injection moulding nozzleдюза за леене под налягане
политех.intrusion mouldingинтрузионно леене
леяр.investment mouldingформоване по стопяеми модели
леяр.jar-moulding machineстръскваща формовъчна машина
политех.jet mouldingструйно пресоване
леяр.jolt-moulding machineстръскваща формовъчна машина
леяр.jolt-squeezer moulding machineстръскващо-пресоваща формовъчна машина
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.laminate mouldingпресоване на слоести изделия
политех.layer mouldingетажно формоване
леяр.loam mouldingформоване с глина
политех.lost-wax mouldingформоване по стопяеми модели
политех.low-pressure mouldingпресоване на пластмаси при ниско налягане
арх.lozenge mouldingромбовиден орнамент
политех.macerate mouldingпресоване на материал с надробени влакнести пълнители
мет.machine mouldingмашинно формоване
арх.mansard cornice mouldingмансарден корниз
леяр.match-plate mouldingформоване с моделна дъска
политех.mechanical mouldingмашинно формоване
mouldingлайстна
mouldingоформяне
арх.mouldingорнамент във вид на верига
арх.mouldingкорниз
авто.mouldingдекоративна лайстна
тех.mouldingдетайл, получен чрез пресоване във форма
тех.mouldingопресовка
мет.mouldingотливка
мет.mouldingформоване
политех.mouldingформоващ
политех.mouldingформовъчен
пласт.mouldingпресоване
политех.moulding boardподмоделна дъска
мет.moulding boxформовъчна каса, леярска каса
леяр.moulding boxформовъчна каса
политех.moulding compoundформобъчна маса
политех.moulding compoundпреспрах, смес, за изработване на пластмасови изделия
политех.moulding cycleцикъл на формоване
политех.moulding flaskлеярска формовъчна каса
леяр.moulding inkбоя за форми
политех.moulding loamформовъчна глина
мет.moulding machineформовъчна машина
дърв.moulding machineфрезмашина
леяр.moulding materialформовъчен материал
мет.moulding mixtureформовъчна смес
леяр.moulding plateподмоделна дъска
политех.moulding plugпоансон
политех.moulding powderпреспрах
политех.moulding pressформовъчна преса
политех.moulding pressureналягане при формуване
леяр.moulding roomформовъчно отделение
мет.moulding sandформовъчна смес
политех.moulding sandлеярски пясък
политех.moulding scraperлиния за изравняване на леярски форми
леяр.moulding shopформовъчно отделение
политех.moulding stakeлеярски гвоздей
политех.moulding timeвреме на задържане при формоване
политех.moulding toolинструмент за формоване
политех.moulding waxтвърда смазка за пресформи
политех.moulding-generating processнарязване на зъбни колела с дълбач
разг.old bagдърта брънтия
леяр.pattern mouldingформоване на модел
арх.pedestal mouldingкорниз на цокъл
арх.pellet mouldingорнаменти във вид на тясна лента от неголеми дискове
леяр.pit mouldingформоване в яма
арх.plain-flat-strip mouldingгладък пояс
арх.plain-round mouldingгладка кръгла амулюра
пласт.press mouldingпресоване
леяр.pressure mouldingформоване под налягане
политех.reaction mouldingлеене на многокомпонентна термореактивна смес
мет.removable-flask mouldingбезкасово формоване
леяр.roll-over moulding machineформовъчна машина с обръщаща се маса
политех.rotation mouldingцентробежно формоване
политех.rotational mouldingцентробежно формоване
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
леяр.sand mouldingформоване с пясъчно-глинена формовъчна смес
политех.sandwich mouldingпласт, метод 'сандвич' за двукомпонентно леене под налягане
semi-wetполумокър
политех.sequential mouldingпоследователно леене под налягане
мет.shaped moulding boxфасонна леярска каса
леяр.shell mouldingизработване на черупкови форми
политех.short mouldingнедозалята отливка
леяр.skeleton-pattern mouldingформоване на скелетен модел
sleeping-bagспален чувал
slightly wetслабовлажен
леяр.snap-flask mouldingбезкасово формоване
леяр.squeezer moulding machineпресова формовъчна машина
мет.stack mouldingетажно формоване
мет.strickle mouldingформоване с шаблон
политех.structural foam mouldingлеене под налягане на изделия от конструкционни пенопласти
арх.stucco mouldingмоделирано украшение
леяр.sweep mouldingформоване на скелетен модел
политех.template mouldingформоване с шаблон
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.top moulding boxгорна формовъчна каса
политех.transfer mouldingшприцово пресоване
добави значение или превод тук