bag of the bottom-fold type

  • Пластмаси
  • торба с гънка на дъното
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acid bottomдъно с кисел характер
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
геол.aerial foldденудирана гънка
air bagвъздушна възглавница
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
мед.Ambu bagАмбу
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
мед.aryepiglottic foldплика ариепиглотика
мед.aryepiglottic foldплика ариепиглотика
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздувам (се)
bagиздутина
bagчанта
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.basic bottomдъно с основен характер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
геол.bed bottomдолнище на пласт
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
мин.bench bottomдолнище на стъпало
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.body typeосновен шрифт
полигр.bold typeполучерен шрифт
bottomиздръжливост
bottomпроучвам, разбирам същината на
bottomзадник
bottomнай-долен, най-нисък, основен
bottomстигам най-ниското ниво
bottomслагам дъно/седалка на
bottomосновавам върху/на
bottomнизина, долина
bottomдънен
bottomседалка на стол
мор.bottomкил, (товарен) кораб
ак.bottomзвук с ниска честота
кораб.bottomпотопена част на кораб
bottomдъно, долният край/долната част на нещо, основа (при боядисване и пр.), прен. основа, база
bottomдостигам до дъното. измервам
разг.bottomчетирибуквие
политех.bottom anvilкотелна наковалня
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.bottom beltдолен клон на лента
мин.bottom benchпо-долна пачка
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
мет.bottom boardподкасова плоча
леяр.bottom boardподмоделна дъска
политех.bottom boilingдънно кипене
политех.bottom bracingдолна неподвижна връзка
политех.bottom brickтухла за подова настилка
политех.bottom camberкривина на долната повърхност
политех.bottom castingдолно леене
политех.bottom chordдолен пояс на ферма
политех.bottom coveringподова настилка
политех.bottom currentдънно течение
мин.bottom cutдолен подкоп
тех.bottom dead centerдолна мъртва точка
политех.bottom diameterвътрешен диаметър
политех.bottom dieдолна щампа
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom drawнай-тежкия остатък от дестилация
политех.bottom dumpдънно разтоварване
политех.bottom flangeдолен пояс
политех.bottom flapлюк на дъното
политех.bottom flapподвижно дъно
политех.bottom flaskдолна формовъчна каса
мин.bottom gangwayизвозна галерия
леяр.bottom gateсифонна леярска система
мин.bottom gateизвозна галерия
тех.bottom gatingсифонно леене
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
политех.bottom gearпърва предавка
политех.bottom hairдолна хоризонтална нишка
политех.bottom half crankдолна половина на картер, долен картер
политех.bottom headingизвозна галерия
политех.bottom iceдънен лед
политех.bottom landsпоречие
политех.bottom leatherрастителен гьон
мин.bottom liftдолен хоризонт
мин.bottom liftingподкопаване на долнище
политех.bottom of bandдъно на зона
политех.bottom of conduitоснова на тръбопровод
политех.bottom of foundationдолна част на основа
политех.bottom of railоснова на релса
мин.bottom pillarоколошахтов предпазен целик
леяр.bottom plateподмоделна дъска
политех.bottom plateдъно, подложка, гръдна опора
политех.bottom plateгръдна опора
политех.bottom pouringсифонно заливане
политех.bottom productостатъчен продукт
политех.bottom rakeзаден ъгъл
политех.bottom sedimentутайка на дъното
политех.bottom sideдолна страна
политех.bottom sideдъно
мин.bottom slicing methodсистема със слоево обрушаване
политех.bottom slideдолна основна плоча
политех.bottom slideдолна шейна
политех.bottom soilподпочвен пласт
мин.bottom spragподложка под крепежна стойка
политех.bottom spragразпънка в долнище
мин.bottom squeezeподуване на долнище
политех.bottom stampматрица
мин.bottom stopeдобивен забой с прави стъпала
политех.bottom swageдолна матрица
политех.bottom swageдолен дорник
политех.bottom swedgeдолен дорник
политех.bottom swedgeдолна матрица
политех.bottom toolподложна щампа
политех.bottom toolподпора за нитоване
политех.bottom valveдънен клапан
политех.bottom-contact capцокъл с контакт в долната част на фасунгата
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dump tipperавтомобил-самосвал с отварящо се дъно
политех.bottom-dump wagonвагонетка с подвижно дъно
политех.bottom-dumping carвагон разтоварващ се през дъното
мет.bottom-pour ladleкофа с дънно разливане, стопорна кофа
мет.bottom-pour ladleстопорна кофа
мин.bottom-slicing systemсистема на разработване със слоево обрушаване
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
добави значение или превод тук