flexible bag moulding

  • Обща политехника
  • формоване с еластичен чувал
199 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
политех.autoclave mouldingпресоване в автоклав
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
леяр.box mouldingформоване в каса
мин.breathing bagкислородна торба
политех.brick-moulding machineтухларска преса
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
стр.chamfered mouldingотстъп
политех.chill mouldingлеене в постоянна форма
политех.clay mouldingформоване на глинени изделия
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
арх.cnain mouldingорнамент във вид на верига
политех.cold mouldingпресоване на студено
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
политех.contact mouldingконтактно формоване
мет.core assembly mouldingформоване
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
арх.crenelated mouldingмеандър
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.diffusion mouldingдифузионно формоване с еластичен чувал
политех.dip mouldingформоване чрез потапяне
политех.direct-injection mouldingбезлеяково леене под налягане
ост.Dorothy bagридикюл
политех.double-shot mouldingдвустранно леене под налягане
политех.dough mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.drip mouldingкорниз над прозорец
авто.drip mouldingканал за изтичане на дъждовна вода
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.extrusion mouldingекструдиране
мет.flaskless mouldingбезкасово формоване
flexibleподатлив, отстъпчив
flexibleподвижен
flexibleсьобразителен, приспособим, който се приспособява/нагажда лесно
политех.flexibleгъвкав, лесно нагаждащ се, универсален
политех.flexibleеластичен
политех.flexible automationгъвкава автоматизация
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bearingеластично закрепен лагер
политех.flexible cableгъвкав кабел
политех.flexible conductorгъвкав проводник
политех.flexible conduitгъвкав тръбопровод
политех.flexible cordгъвкав шнур
политех.flexible couplingгъвкав съединител
политех.flexible couplingшарнирно свързване
политех.flexible drive shaftгъвкав вал
политех.flexible drive shaftжило
политех.flexible gangподвижна бригада
жп.flexible gangway bellowsмеждувагонна хармоника
политех.flexible gearingеластична предавка
политех.flexible hoseмаркуч
политех.flexible jointподвижно съединение
фин.flexible lendingгъвкаво кредитиране
тех.flexible lineшланг
политех.flexible liningподатлив крепеж
политех.flexible manufacturing systemгъвкава производствена система
политех.flexible memberгъвкав елемент
политех.flexible nozzleрегулируема дюза
политех.flexible nozzleдюза с еластични стени
политех.flexible pavementеластична пътна настилка
тех.flexible pipeшланг
политех.flexible pipeмаркуч
политех.flexible plasticsеластична пластмаса
политех.flexible plungerеластичен поансон
политех.flexible resistorгъвкав резистор
политех.flexible robotized systemгъвкава роботизирана система
политех.flexible rollerгъвкав вал
политех.flexible ruleгъвкав шаблон за криви линии
политех.flexible ruleгъвкава мащабна
политех.flexible shaftгъвкав вал
политех.flexible sheetмеко фолио
политех.flexible suspensionгъвкаво окачване
ел.flexible tubeшлаух
политех.flexible tubeмаркуч
политех.flexible tubingшлаух
политех.flexible tubingмаркуч
политех.flexible waveguideгъвкав вълновод
политех.flexible-arm robotробот с гъвкава ръка
политех.flexible-base pavementпътна настилка на еластична основа
политех.flexible-cable conveyorгъвкав въжен транспортьор
политех.flexible-plunger mouldingформоване с еластичен поансон
политех.flexible-roller bearingлагер с винтови ролки
политех.flexible-tubing wiringинсталация в гъвкави изолирани тръби
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.flow mouldingструйно пресоване
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
леяр.green-sand mouldingформоване с неизсушена формовъчна смес
политех.gunk mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.half-round mouldingполукръгла амулюра
мет.hand mouldingръчно формоване
политех.hearth mouldingформоване в земята
политех.high-frequency mouldingпресоване с предварително високочестотно подгряване
политех.high-pressure mouldingпресоване при високо налягане
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.hot mouldingпресоване на горещо
политех.hot-runner mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.impact mouldingпресоване чрез удар
политех.impression mouldingконтактно формоване
тех.injection mouldingшприцов
политех.injection mouldingлеене под налягане
политех.injection moulding machineмашина за леене на пластмаси под налягане
пласт.injection moulding nozzleдюза за леене под налягане
политех.intrusion mouldingинтрузионно леене
леяр.investment mouldingформоване по стопяеми модели
леяр.jar-moulding machineстръскваща формовъчна машина
политех.jet mouldingструйно пресоване
леяр.jolt-moulding machineстръскваща формовъчна машина
леяр.jolt-squeezer moulding machineстръскващо-пресоваща формовъчна машина
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.laminate mouldingпресоване на слоести изделия
политех.layer mouldingетажно формоване
леяр.loam mouldingформоване с глина
политех.lost-wax mouldingформоване по стопяеми модели
политех.low-pressure mouldingпресоване на пластмаси при ниско налягане
арх.lozenge mouldingромбовиден орнамент
политех.macerate mouldingпресоване на материал с надробени влакнести пълнители
мет.machine mouldingмашинно формоване
арх.mansard cornice mouldingмансарден корниз
леяр.match-plate mouldingформоване с моделна дъска
политех.mechanical mouldingмашинно формоване
mouldingоформяне
mouldingлайстна
арх.mouldingорнамент във вид на верига
арх.mouldingкорниз
авто.mouldingдекоративна лайстна
тех.mouldingдетайл, получен чрез пресоване във форма
тех.mouldingопресовка
мет.mouldingформоване
мет.mouldingотливка
политех.mouldingформовъчен
политех.mouldingформоващ
пласт.mouldingпресоване
политех.moulding boardподмоделна дъска
мет.moulding boxформовъчна каса, леярска каса
леяр.moulding boxформовъчна каса
политех.moulding compoundпреспрах, смес, за изработване на пластмасови изделия
политех.moulding compoundформобъчна маса
политех.moulding cycleцикъл на формоване
политех.moulding flaskлеярска формовъчна каса
леяр.moulding inkбоя за форми
политех.moulding loamформовъчна глина
мет.moulding machineформовъчна машина
дърв.moulding machineфрезмашина
леяр.moulding materialформовъчен материал
мет.moulding mixtureформовъчна смес
леяр.moulding plateподмоделна дъска
политех.moulding plugпоансон
политех.moulding powderпреспрах
добави значение или превод тук