old bag

  • Разговорно
  • дърта брънтия стара, грозна и/или невъзпитана жена
90 допълнителни резултата:
църк.adherent of the Old Styleстаростилец
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dust bagръкавен филтър за прах
eleven-centtury oldединадесетвековен
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
църк.follower of the Old Styleстаростилец
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.kit bagчанта за инструменти
oldстар, вeхт, износен, похабен
oldстар, възрастен
oldопитен, стар, обигран
oldна години, на годишна възраст
oldбивш, предишен, някогашен
oldстар, древен, отдавнашен
oldany OLD кой да е, как да е
дисц.Old Bulgarian Studiesстаробългаристика
геол.Old Cimmerianстарокимерски
ез.Old Georgianстарогрузински
old handопитен работник
брит.old lagрецидивист
Old Latinстаролатински
политех.old quantum theoryприближение на бор в теорията на атома
ез.old Slavicстарославянски
ез.old Slavonicстарославянски
църк.Old Styleстаростилен
мин.old territoryотработено руднично поле
мам.Old World rabbitкролик
леп.old world swallowtailголям полумесец
old-timeстародавен
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
sleeping-bagспален чувал
църк.supporter of the Old Styleстаростилец
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
добави значение или превод тук