building bag

  • Каучукова промишленост
  • работно сърце (форма за вулканизиране на гуми)
182 допълнителни резултата:
политех.addition to buildingпристройка към сдание
политех.additional buildingпристройка
политех.adjoining buildingдопълнителна пристройка
политех.administrative buildingадминистративна сграда
air bagвъздушна възглавница
ав.aircraft buildingсамолетостроителен
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
all-buildingобщосграден
мед.Ambu bagАмбу
стр.amenity buildingбитовка
политех.apartment buildingжилищен блок
ядр.auxiliary buildingспецкорпус
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
тех.boiler buildingкотлостроителен
фин.book-buildingбукбилдинг
мин.breathing bagкислородна торба
buildingконструиране
buildingизграждане, строеж, строителство
buildingсграда, здание, постройка
buildingизработване
buildingсграден
стр.buildingзастроителен
стр.buildingзастрояване
политех.building basinкорабостроителен басейн
кораб.building berthстапел
политех.building blockмонтажен възел
политех.building codeстроителни норми
политех.building constructionсградостроителство
политех.building constructionстроеж, строителство
стр.building constructorсградостроител
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building craneстроителен кран
политех.building densityгъстота на застрояване
политех.building engineerстроителен инженер
политех.building engineeringстроително инженерство
политех.building equipmentстроителни съоръжения
политех.building estimateоферта за извършване на строеж
политех.building frameскелет на постройка
политех.building groundстроителна площадка
политех.building implementsстроителен инвентар
политех.building kay coreработно сърце
политех.building lineстроителна линия
политех.building materialстроителен материал
политех.building memberстроителен елемент
политех.building mortarстроителен разтвор
политех.building officeстроителна кантора
политех.building paperстроителен картон
политех.building plotстроителен участък
политех.building processстроителни работи
кауч.building ringработен пръстен
политех.building siteстроителна площадка
кораб.building slipхелинг
политех.building slipстапел
политех.building stoneстроителен камък
политех.building structureстроителна конструкция
политех.building techniqueстроителна технология
политех.building techniqueначин на строеж
политех.building tileкеремида
политех.building timberцепен дървен материал
политех.building unitстроителен елемент
политех.building woodстроителен дървен материал
политех.building yardстроителна площадка
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.building-block systemблокова монтажна система
building-inвграждане
политех.building-upизграждане
стр.building-upподзиждане
политех.building-up periodвреме на нарастване
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
зав.building-up weldingнаваряване
политех.bulk of a buildingкубатура на сграда
политех.bumper bagпневматичен буфер
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
мин.cog buildingпоставяне на скара
common buildingобщосграден
complete the building ofдоизграждам
completion of the buildingдоизграждане
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
мин.deckhead buildingнадшахтно здание
политех.domestic buildingжилищна сграда
политех.domestic buildingжилищно строителство
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dry-brick buildingсуха зидария
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.engeneering buildingпроизводствена сграда
политех.engine buildingдвигателостроене
стр.finishing buildingдострояване
политех.flat buildingжилищен блок
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.framed buildingсграда със скелетна конструкция
further buildingдоизграждане
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
мин.goaf-pack buildingиззиждане на скални ивици
стр.house buildingсградостроене
industrial buildingпромишлена постройка
industrial buildingпромишлено строителство
политех.jerry-buildingбърз строеж
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.machine buildingмашиностроителен
политех.machine buildingмашиностроене
политех.maintenance buildingсграда за техническо обслужване
геол.mountain buildingпланинообразуване
политех.mountain buildingорогенезис
зоол.non-reef-buildingнерифообразуващ
зоол.non-reef-building coralнерифообразуващ корал
политех.office buildingадминистративна сграда
стр.office buildingофиссграда
разг.old bagдърта брънтия
маш.power machine-buildingенергомашиностроене
политех.public buildingобществена сграда
политех.railway buildingжелезопътно строителство
зоол.reef-buildingрифообразуващ
зоол.reef-building coralрифообразуващ корал
политех.residential buildingжилищна сграда
политех.road buildingпътно строителство
геол.rock-buildingскалообразуващ
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.skeleton of buildingскелет на сграда
sleeping-bagспален чувал
грам.stem-buildingосновообразуващ
политех.system buildingмонтажна сграда
политех.system buildingсглобяемо строителство
team buildingтиймбилдинг
ик.team buildingтим билдинг
team-buildingтиймбилдинг
политех.test buildingизпитвателен корпус
мин.tipple buildingнадшахтно здание
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.walk-up buildingпостройка без асансьор
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
грам.word-buildingсловообразуващ
ез.word-buildingсловопроизводство
добави значение или превод тук