bag valve mask

  • Медицина
  • Амбу
199 допълнителни резултата:
политех.acorn valveминиатюрна електронна лампа тип жълъд
политех.adjusting valveрегулиращ вентил
политех.admission valveвпускателен клапан
елн.ageing of valve'затвърдяване' на лампа
елн.aging of valve'затвърдяване' на лампа
air bagвъздушна възглавница
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
мин.air maskизолиращ дихателен апарат
политех.air pillot valveавтоматичен регулиращ клапан с пневматично управление
тех.air valveпневмоклапан
политех.air valveвъздушен вентил
политех.air-operated pillot valveавтоматичен регулиращ клапан с пневматично управление
тех.air-operated valveпневмоклапан
политех.air-operated valveклапан с пневматично задвижване
политех.aligned-grid valveелектронна лампа с подредени решетки
мед.Ambu bagАмбу
политех.amplifying valveусилвателна електронна лампа
политех.angle valveъглов вентил
политех.annular slide valveпръстеновиден шибър
газ.anti-surge valveантипомпажен кран
мед.aortic valveаортна клапа
тлв.aperture maskперфорирана маска
политех.atmospheric valveатмосферен вентил
политех.atmospheric valveвъздушен вентил
мед.atrioventricular valveпредсърдно-камерна клапа
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.auxiliary valveспомагателен клапан
зав.back valveпредпазител
политех.back valveобратен вентил
политех.back valveвъзвратен клапан
зав.back-pressure valveпредпазител
политех.back-pressure valveобратен вентил
политех.back-pressure valveвъзвратен клапан
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.balanced valveуравновесен клапан
политех.balanced-valve amplifierдвутактен усилвател
политех.ball valveсачмен вентил
политех.ball valveпоплавков вентил
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.beam valveелектроннолъчева лампа
политех.bell-shaped valveчашкообразен вентил
политех.bevel-fit valveклапан с конусно легло
политех.bevel-seated valveклапан с конусно легло
мед.bicuspid valveмитрална клапа
политех.bleed valveизпускателен клапан
политех.bleeder valveизпускателен клапан
мет.blow valveклапан за вдухване
политех.blow valveпредпазен клапан
мет.blow valve -клапан
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
политех.blow-through valveпродухвателен вентил
политех.bottom valveдънен клапан
политех.brake valveклапан на пневматична спирачка
мин.breathing bagкислородна торба
политех.breathing maskдихателен апарат
политех.bucket valveклапан в бутало на помпа
кауч.building bagработно сърце
политех.bullet valveсачмен вентил
политех.bumper bagпневматичен буфер
тех.butterfly valveзаслонка
политех.butterfly valveдроселна клапа
политех.caged valveвисящ горен клапан
политех.change-over valveпревключващ вентил
политех.charging valveзахранващ шибър
политех.check valveвъзвратен вентил
политех.check valveспирателен вентил, контролен вентил
политех.chimney valveдимов шибър
политех.choke valveдроселна клапа
политех.circulation valveобходен вентил
политех.clack valveшарнирен клапан
политех.clap valveшарнирен клапан
политех.clapper valveшарнирен клапан
политех.closing valveспирателен вентил
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.clutch-application valveхидравличен вентил за задействуване на съединител
политех.common slide valveплосъкшибър
политех.compensation valveизравнителен вентил
политех.compression release valveдекомпресионен клапан
политех.conical-seat valveклапан с конусно легло
полигр.contact maskконтактна маска
политех.control valveрегулиращ вентил
политех.convert valveпреобразувателна електронна лампа
политех.cross-over valveпревключващ вентил
политех.cup valveчашковиден вентил
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.cut-off valveспирателен вентил
политех.cylindrical slide valveцилиндричен шибър
политех.dead-weight valveвентил с противотежест
политех.deflation valveизпускателен вентил
политех.deflection valveелектронна лампа с напречно управление
политех.delivery valveнагнетателен вентил
политех.delivery valveзахранващ вентил
политех.detector valveдетекторна електронна лампа
политех.diaphragm valveмембранен вентил
политех.discharge valveизпускателен клапан
политех.discharge valveнагнетателен вентил
политех.discharging valveизпускателен вентил
политех.disconnecting valveспирателен вентил
политех.disk hinge valveдроселна клапа
политех.disk valveдисков клапан
политех.disk valveплосъкклапан
политех.distribution valveразпределителен вентил
политех.distributor valveразпределителен вентил
ост.Dorothy bagридикюл
политех.double-grid valveтетрод
политех.double-grid valveдвурешетъчна електронна лампа
политех.double-seat valveклапан с двойно легло
политех.drain valveизпускателен вентил
политех.drainage valveизпускателен вентил
политех.drop valveшарнирен клапан
политех.drop valveвъзвратна клапа
политех.drop-valve steam engineпарна машина с клапанно пароразпределение
политех.dump valveклапан за аварийно изпускане на гориво
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.easing valveразтоварващ клапан
политех.eduction valveизпускателен клапан
политех.ejector valveежекторен клапан
политех.electrometer valveелекетрометрична лампа
политех.electron-beam valveелектроннолъчева лампа
политех.electronic valveелектронна лампа
жп.emergency valveклапан за внезапна спирачка
политех.emergency valveпредпазен вентил
политех.emptying valveизпускателен вентил
политех.equalizing valveизравнителен вентил
политех.equilibrated valveуравновесен клапан
политех.equilibrium valveуравновесяващ вентил
политех.escape valveизпускателен клапан
политех.exhaust valveизпускателен вентил
EXO maskекзомаска
политех.expansion valveразширителен шибър
мет.fast acting valveбързодействащ изстрелващ клапан
мет.fast acting valveклапан
политех.feed valveзахранващ вентил
политех.feed-line valveвентил на захранващ тръбопровод
политех.filling valveвентил за пълнене
политех.fire valveхидрант
политех.flap valveшарнирен клапан
политех.flat sluice valveшибър
политех.flat valveплосъкшибър
политех.flat-head valveклапан с плоска глава
политех.flat-seated valveклапан с плоско легло
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.float valveпоплавъков клапан
политех.float-controlled valveпоплавъков клапан
политех.float-operated valveпоплавъков клапан
политех.flow-control valveшибър за регулиране на разхода
политех.flow-dividing valveразпределителен клапан
политех.flow-regulating valveрегулатор на потока
тех.fluid valveпневмоклапан
хидр.fluid valveхидроклапан
политех.flush-out valveизравнителен вентил
политех.foot valveклапан с педално управление
политех.four-electrode valveтетрод
политех.four-way valveчетирипътен вентил
тлв.framing maskрамка ограничаваща кадъра
добави значение или превод тук