cure bag

  • Каучукова промишленост
  • камера за вулканизиране
92 допълнителни резултата:
политех.acid cureвулканизиране със серен хлорид
политех.acid cureвтвърдяване на смоли с киселина
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
cureструктуриране
cureлекувам, церя
cureвтвърдявам (бетон, пластмаса)
cureизлекувам, отстранявам, премахвам
cureконсервиране, запазване (от разваляне)
cureлечение, лекуване
църк.cureпопечение, църковна/духовна грижа, паство
тех.cureвулканизиране, вулканизация
тех.cureвулканизирам, (каучук)
политех.cureвтвърдяване, термообработване, престояване, консервиране чрез сушене
политех.cureконсервирам чрез сушене, втвърдявам, термообработвам
cureсуша, пуша, консервирам (месо и пр.), обработвам (кожи, тютюн и пр.)
cureлек, лекарство, цяр, средство (и прен.)
политех.cure retarderзабавител на втвърдяване на синтетична смола
политех.cure timeвреме на втърдяване
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.mould cureвулканизиране във форми
политех.mould cureвулканизирам във форми
разг.old bagдърта брънтия
политех.post-cureвулканизирам допълнително
политех.post-cureпоследваща вулканизация
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
sleeping-bagспален чувал
политех.spot cureлокална вулканизация
политех.spot cureместна вулканизация
политех.state of cureстепен на втвърдяване
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.vapour cureвулканизиране в парна фаза
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.water cureвулканизиране във вода
политех.water cureобработване с вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
добави значение или превод тук