bag welder

  • Обща политехника
  • машина за заваряване на пластмасови чанти
94 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
политех.arc welderелектрозаварчик
политех.arc welderелектроженист, заваръчен трансформатор
политех.automatic welderавтомат за заваряване
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.battery spot welderакумулаторна машина за точково заваряване
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.butt welderмашина за челно заваряване
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
политех.circular seam welderмашина за ролково заваряване на напречни шевове
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.duplex spot welderмашина за двустранно точково заваряване
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.electric-driven welderгенератор за заваряване с електрическо задвижване
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
тех.gas welderоксижен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gun welderелектродъгов заваръчен полуавтомат
политех.inductor spot welderмашина за точково заваряване с енергия от електромагнитна индукция
политех.kinetic-energy spot welderмашина за ударно електросъпротивително точково заваряване
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.laser-beam welderустройство за заваряване с лазерен лъч
разг.old bagдърта брънтия
политех.percussion welderмашина за ударно електросъпротивително заваряване
политех.pinch welderзаваръчни клещи
политех.pinch welder gunзаваръчни клещи
политех.pipe welderмашина за заваряване на шевни тръби
политех.rectifier welderзаваръчен токоизправител
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.seam welderмашина за ролково заваряване
sleeping-bagспален чувал
политех.spot welderмашина за точково заваряване
политех.stored-energy welderмашина за електросъпротивително заваряване с акумулирана енергия
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.tractor welderзаваръчен трактор
политех.transformer welderзаваръчен трансформатор
политех.trash bagторба за отпадъци
политех.twin-fillet welderавтомат за едновременно заваряване на двата шева при т-образно съединение
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
тех.welderоксиженист
политех.welderзаваръчна машина, заваръчен агрегат, заваръчен трансформатор
политех.welderзаварчик
политех.welder transformerтрансформатор на машина за електросъпротивително заваряване
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
добави значение или превод тук