rubber-bag moulding

  • Обща политехника
  • формоване с еластичен чувал
200 допълнителни резултата:
политех.adduct rubberдиенов каучук
air bagвъздушна възглавница
политех.air-foam rubberпенокаучук
политех.alkaline rubberалкален каучук
политех.alpha-rubberалфа-каучук
мед.Ambu bagАмбу
политех.artificial rubberизкуствен каучук
политех.autoclave mouldingпресоване в автоклав
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
лов.bagхващам и/или убивам
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.bark rubberвторокачествен каучук
политех.beta-rubberбета-каучук
политех.bivinyl rubberбутадиенов каучук
политех.block rubberблок каучук
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
леяр.box mouldingформоване в каса
мин.breathing bagкислородна торба
политех.brick-moulding machineтухларска преса
политех.broken-down rubberпластифициран каучук
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
хим.butyl rubberбутилкаучук
стр.chamfered mouldingотстъп
политех.charged rubberнапълнена каучукова смес
политех.chill mouldingлеене в постоянна форма
кауч.chloroprene rubberхлоропренов каучук
политех.clay mouldingформоване на глинени изделия
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
арх.cnain mouldingорнамент във вид на верига
политех.cold mouldingпресоване на студено
compounded rubberрезина
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
политех.conductive rubberелектропроводим каучук
политех.contact mouldingконтактно формоване
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
мет.core assembly mouldingформоване
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
арх.crenelated mouldingмеандър
политех.crude rubberсуров каучук
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.cushion rubberпореста гума
политех.dead-milled rubberпревалцован каучук
политех.dead-roller rubberпревалцован каучук
политех.deresinated rubberобезсмолен каучук
политех.derived rubberмодифициран каучук
политех.diene rubberдиенов каучук
политех.diffusion mouldingдифузионно формоване с еластичен чувал
политех.diisocyanate rubberполиуретанов каучук
политех.dimethylbutadiene rubberдиметилбутадиенов каучук
политех.dimethylsiloxane rubberдиметилсолоксанов каучук
политех.dip mouldingформоване чрез потапяне
политех.direct-injection mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.divinyl rubberбутадиенов каучук
ост.Dorothy bagридикюл
политех.double-shot mouldingдвустранно леене под налягане
политех.dough mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.drip mouldingкорниз над прозорец
авто.drip mouldingканал за изтичане на дъждовна вода
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.ester rubberполиестерен каучук
политех.expanded rubberпенокаучук
политех.extended rubberкаучук с пълнители
политех.extrusion mouldingекструдиране
политех.fatigue-proof rubberкаучук, устойчив на умора
мет.flaskless mouldingбезкасово формоване
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flexible-plunger mouldingформоване с еластичен поансон
мет.floor mouldingпочвено формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.flow mouldingструйно пресоване
политех.foam rubberпенокаучук
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-expanded rubberмикропорест каучук
леяр.green-sand mouldingформоване с неизсушена формовъчна смес
политех.gunk mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.half-round mouldingполукръгла амулюра
мет.hand mouldingръчно формоване
политех.hard rubberебонит
политех.hard-rubber mixtureебонитова смес
политех.hearth mouldingформоване в земята
политех.high-frequency mouldingпресоване с предварително високочестотно подгряване
политех.high-pressure mouldingпресоване при високо налягане
политех.hopkinson rubberестествен каучук
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.hot mouldingпресоване на горещо
политех.hot-runner mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.impact mouldingпресоване чрез удар
политех.impression mouldingконтактно формоване
India rubberрезина
indian rubberгума
indian rubberестествен каучук
тех.injection mouldingшприцов
политех.injection mouldingлеене под налягане
политех.injection moulding machineмашина за леене на пластмаси под налягане
пласт.injection moulding nozzleдюза за леене под налягане
политех.intrusion mouldingинтрузионно леене
леяр.investment mouldingформоване по стопяеми модели
политех.isoprene rubberизопренов каучук
леяр.jar-moulding machineстръскваща формовъчна машина
политех.jet mouldingструйно пресоване
леяр.jolt-moulding machineстръскваща формовъчна машина
леяр.jolt-squeezer moulding machineстръскващо-пресоваща формовъчна машина
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.laminate mouldingпресоване на слоести изделия
политех.layer mouldingетажно формоване
леяр.loam mouldingформоване с глина
политех.lost-wax mouldingформоване по стопяеми модели
политех.low-pressure mouldingпресоване на пластмаси при ниско налягане
арх.lozenge mouldingромбовиден орнамент
политех.macerate mouldingпресоване на материал с надробени влакнести пълнители
мет.machine mouldingмашинно формоване
арх.mansard cornice mouldingмансарден корниз
леяр.match-plate mouldingформоване с моделна дъска
политех.mechanical mouldingмашинно формоване
тех.metal-rubberметало-гумен
политех.methyl rubberметилкаучук
политех.milled rubberвалцован каучук
политех.modified rubberмодифициран каучук
mouldingлайстна
mouldingоформяне
арх.mouldingорнамент във вид на верига
арх.mouldingкорниз
авто.mouldingдекоративна лайстна
тех.mouldingдетайл, получен чрез пресоване във форма
тех.mouldingопресовка
мет.mouldingотливка
мет.mouldingформоване
политех.mouldingформовъчен
политех.mouldingформоващ
пласт.mouldingпресоване
политех.moulding boardподмоделна дъска
мет.moulding boxформовъчна каса, леярска каса
леяр.moulding boxформовъчна каса
политех.moulding compoundформобъчна маса
политех.moulding compoundпреспрах, смес, за изработване на пластмасови изделия
политех.moulding cycleцикъл на формоване
политех.moulding flaskлеярска формовъчна каса
леяр.moulding inkбоя за форми
политех.moulding loamформовъчна глина
мет.moulding machineформовъчна машина
дърв.moulding machineфрезмашина
леяр.moulding materialформовъчен материал
мет.moulding mixtureформовъчна смес
леяр.moulding plateподмоделна дъска
политех.moulding plugпоансон
политех.moulding powderпреспрах
политех.moulding pressформовъчна преса
политех.moulding pressureналягане при формуване
леяр.moulding roomформовъчно отделение
мет.moulding sandформовъчна смес
политех.moulding sandлеярски пясък
политех.moulding scraperлиния за изравняване на леярски форми
леяр.moulding shopформовъчно отделение
добави значение или превод тук