tool bag

  • Обща политехника
  • чанта за инструменти
200 допълнителни резултата:
политех.adjust the toolнастройвам инструмент
политех.advance of a toolобр мет
политех.advance of a toolподаване на инструмент
air bagвъздушна възглавница
политех.air toolпневматичен инструмент
политех.alternate toolрезервен инструмент
политех.alternative toolрезервен инструмент
мед.Ambu bagАмбу
политех.angle toolкрив нож
политех.anvil toolподложна щампа
политех.anvil toolподпора за нитоване
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.ben dine toolщампа за огъване
политех.bent toolкрив нож
политех.bevel toolстъргателен нож за наклонени плоскости
политех.bordering toolмалка наковалня с опашка
политех.boring toolборщанга
политех.bottom toolподложна щампа
политех.bottom toolподпора за нитоване
политех.brazed-tip toolнож с припоена твърдосплавна режеща пластинка
политех.breaking-down toolковашки секач
мин.breathing bagкислородна торба
политех.broad-nose toolширок нож
кауч.building bagработно сърце
политех.bull-nose toolпроходен нож
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.capstan tool restдвоен супорт на револверна глава
политех.carbide toolтрърдосплавен режещ инструмент
политех.carbide-tipped toolнож с твърдосплавна режеща пластинка
политех.carbon-tool steelинструментална въглеродна стомана
политех.caulking toolчеканка
политех.cemented carbide toolтрърдосплавен режещ инструмент
политех.centering-and-facing toolнож за центриране и престъргване на чела
политех.ceramic toolминералокерамичен нож
политех.chambering toolнож за растъргване
политех.chamfering toolнож за скосяване на краища
политех.chasing toolметчик за зачистване на нарязани отвори
политех.chasing toolрезбонарезен гребен
политех.chisel tool steelстомана за секачи
политех.chucking toolзакрепващо приспособление
политех.circular toolкръгъл нож
политех.clamp-tip toolнож с механично закрепена твърдосплавна режеща пластинка
политех.clamping toolпритискащо приспособление
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.coated carbide toolтвърдосплавен инструмент с износоустойчиво покритие
политех.combination toolкомбинирана щампа
политех.combination toolблокщанца, щанца със съвместно действие
политех.compound rest toolкръстат супорт
политех.conventional toolнормален инструмент
политех.cornering toolнож за обработване на ъгли
политех.cranked toolкрив нож
политех.creasing toolкръгъл подбойник за подгъваме на ръбове
политех.creasing toolкръгла долна част от ковашко приспособление
политех.cupping toolщампа за дълбоко изтегляне
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.cutting fly tool'летяща' фреза
политех.cutting toolрежещ инструмент
политех.cutting-off toolот резен нож, нож за отрязване
политех.cylindrical tool boxбарабанен ножодържач
политех.diamond hand toolдиамант с държач
политех.diamond toolдиамантен нож
политех.diamond-knurling toolролка за ромбовидно накатяване
политех.diamond-point toolзаострен нож
политех.diamond-pointed toolнож със закрепен диамант
политех.diamond-tipped toolдиамантен нож
политех.diamond-tool latheвисокооборотен струг за работа с твърдосплавни инструменти
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dovetail-forming toolпрофилен нож за обработване на канал с форма 'лястовича опашка'
политех.down-cutting toolстъргателен ножза вертикални плоскости
политех.dubbing toolгладилка
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.dutch-nose toolширок нож с тъп връх
политех.edge toolсекач
тех.electric toolелектроинструмент
политех.engraving toolнож за гравиране
политех.external-broaching toolпротяжка за обработване на външна повърхност
политех.external-broaching toolвъншна протяжка, зъб на съставна външна протяжка
политех.facing toolподрязващ нож
политех.facing toolстъргателен нож за чела, страничен стъргателен нож
тех.fastening toolгайковерт
политех.female-screw cutting toolнож за нарязване на вътрешна резба
политех.figure-forming toolпрофилен нож
политех.file-cutting toolсекач за насичане на пили
политех.fine toolпрецизен инструмент
политех.finishing toolинструмент за окончателно обработване
политех.flaring toolвалцовач
политех.flat form toolпризматичен профилен нож
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.forged toolизкован нож
политех.form toolпрофилен нож
политех.forming toolпрофилен нож
политех.forming toolинструмент за пластично формоване
политех.four-way tool blockчетириместен квадратен ножодържач
политех.front toolподрязващ нож
политех.front toolстъргателен нож за чела, страничен стъргателен нож
политех.front tool slideпреден супорт
политех.full-form toolпрофилен нож за окончателно обработване
политех.fullering toolщампа за изработване на канали
политех.gang toolмногоножов държач, комплект от фрези на един дорник
политех.gang toolмного вретенна металорежеща машина
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.general-utility toolуниверсален инструмент
политех.goose-neck toolпружинен нож
политех.graving toolнож за гравиране
политех.grooving toolнож за изработване на канали
политех.hand bending toolръчна преса за огъване
политех.hand diamond toolдиамант в държач
политех.hand screwing toolвинтонарезна дъска
политех.hand screwing toolръчна резбонарезна глава, клупа
политех.hand toolръчен инструмент
политех.heading toolматрица за сбиване
политех.heated-tool weldingзаваряване с нагревателен елемент
политех.heavy-duty toolнож за груба обработка
политех.heavy-duty toolмашина за тежък режим на работа, мощна металорежеща машина
политех.hexagon toolстъргателен нож за обработване на отвори на ключове за шестостенни гайки
политех.high-speed machine toolбързоходна металорежеща машина
политех.holding toolопора за нитове
политех.holding toolнеподвижна щампа на нитовъчна машина
политех.holding-up toolопора за нитове
политех.holding-up toolнеподвижна щампа на нитовъчна машина
политех.horning toolщанца за фалцоване
ел.hot-line toolинструмент за работа под напрежение
политех.hot-line toolизолиран инструмент
политех.hot-work tool steelстомана за щампи за горещо обработване
политех.hot-working tool steelстомана за щампи за горещо обработване
политех.inserted cutter toolножодържач със сменяеми ножове
политех.inside-boring toolнож за разстъргване
политех.inside-corner toolнож за обработване на глухи отвори
политех.inside-threading toolнож за нарязване на вътрешна резба
inspection toolконтролен инструмент
политех.internal recessing toolнож за вътрешни канали
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.knurling toolнакатка
политех.lathe toolстругарски нож
политех.left-cut toolляв нож
политех.left-hand toolляв нож
геол.logging tool measurementкаротаж
политех.machine toolметалорежеща машина
политех.machine tool cellавтоматизиран производствен модул от металорежещи машини
политех.maintenance toolремонтен инструмент
политех.male screw-cutting toolнож за нарязване на външна резба
политех.marking toolчертилка
политех.marking toolинструмент за маркиране
политех.master toolинструмент с голяма точност
политех.master toolеталонен измервателен инструмент
политех.measuring toolизмервателен инструмент
политех.milling toolфреза
леяр.moulder toolформовъчен инструмент
политех.moulding toolинструмент за формоване
политех.multi-point toolрежещ инструмент с няколко режещи ръба
маш.multi-tool barмногоножова щанга
маш.multi-tool holderмногоножов държач
маш.multiple tool blockмногоместен ножодържач
политех.multiple-operation toolмногооперационна машина, многоинструментална машина
политех.multiple-operation toolмногооперационен инструмент
политех.multiple-tool latheмногоножов струг
добави значение или превод тук