bag out

  • преставам или се отказвам от някаква дейност
199 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.back-outобратен ход
жп.backing-outдвижение на заден ход
политех.backing-outотправяне на влак в депото
политех.backing-out punchинструмент за избиване
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.bail outавио
политех.bail outскачам с парашут
политех.bail-out hatchлюк за напускане на самолет с парашут
политех.bake-outизсушаване
bark outизлайвам
политех.battering outзамесване
мин.bell-outфуниеобразно устие на изработка
ел.black-outобезточване
ел.black-outобезточвам
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.black-out pulseгасящ импулс
тлв.black-out signalгасящ сигнал
политех.black-out voltageзапиращо напрежение
мин.blasted-outизхвърлен от взрив
политех.blasted-outпрокаран с взривни работи
политех.blocked out oreизвадена руда
политех.blocked out oreподготвена руда
мин.blocked-outнарязан на блокве
политех.blocked-outотработен
blow outгася
геол.blow outфонтанирам
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
мин.blowing-outпиксирал заряд
политех.blowing-outпроветряване на забой със сгъстен въздух
политех.boom-outмаксимален обсег на действие на стрела на кран
мин.breathing bagкислородна торба
политех.bring outправя ясно видим
ел.brought-outизведени проводници
политех.bucking-outкомпенсиращ
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
геол.buried out-cropзатрупано разкритие
политех.burn-outпълно изгаряне
политех.burning-outизгаряне
политех.burning-outгорене, топене
геол.burst outфонтанирам
calling outизвикване
политех.cam outизключвам с помощта на гърбичен механизъм
политех.cancel outунищожавам
политех.cancel outанулирам, изтривам
carrying outпровеждане
check outосвобождаване на стая в хотел
check-outкраен срок за освобождаване на стая в хотел и пр.
политех.chisel outизсичам със секач
кино.circle-outпостепенно отваряне на бленда
мин.cleaning-outпродухване
политех.close-out fractionтясна фракция
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.come out of actionизлизам от строя
секс.coming outкаминг аут
секс.coming outкаминг аут
леяр.core knock-outизбиване на сърце
политех.core knock-out machineмашина за избиване на леярски сърца
маш.coring-outвътрешен пръстеновиден канал
политех.coring-outразстъргване (разширяване) на вътрешна цилиндрична повърхнина
counting-out rhymeброенка
counting-out rhymeброилка
геол.crop-outизлаз на земната повърхност
геол.cropping outизклиняване
crossing outзачеркване
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ел.cut-outстопяем предпазител
ел.cut-outизключвател
политех.cut-outпрорез, прекъсвач, очертание, профил, контур
политех.cut-outизрязвам
политех.cut-outизсичам
политех.cut-outизрез
политех.cut-out boardелектротабло със стопяеми предпазители
политех.cut-out cockпрекъсващ кран
политех.cut-out couplingотделящ съединител
политех.cut-out frameскоба
тлф.cut-out relayразделително реле
политех.cut-out springизключваща пружина
мин.cut-out stopeзабой на нарезния слой
политех.cut-out stopeкраен забой
мин.cut-out-switch deviceловител на вагонетки
политех.cuttind-out pressпреса за обрязване
текст.cutting outразкрой
текст.cutting outразкрояване
текст.cutting outразкройка
политех.cutting-outизключване, разединяване
политех.cutting-outизрязване
dashing outзачеркване
политех.day-in day-out dependabilityсигурност при непрекъсната работа
политех.dim-outзатъмняване
политех.dim-outсветломаскировка
политех.dolly outотдалечавам операторската количка
ост.Dorothy bagридикюл
ел.drag-outизваждане на катоди от вана
политех.drag-outизвличане на течност с обработвания предмет
политех.drain outизтичам
политех.draw outиздърпвам, изскубвам
политех.draw outизтеглям
политех.drawn-out ironвалцована профилна стомана
политех.drift out of tolerance boundsизлизам извън границите на допусково поле
drill outразпробивам
политех.drive outизбивам
политех.drive outизчуквам, отбивам
изч.drop outпропадане на сигнал
политех.drop outизлизам от синхронност
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.dying-outзаглъхване
политех.dying-outзатихване
мет.eccentric knock-out gridексцентрикова избивна решетка
тлв.fade-outплавно затъмняване
политех.fade-outпостепенно затихване
fall outизвършвам се
fall outизвършвам се
политех.fall outизпадане, съпътствуващ резултат
политех.fall outизлизам от строя
политех.fall outутайка
политех.falling out of stepизлизане от синхрон
политех.fan-outразделям
политех.fans-outразделям
политех.farm-outпредаване на друг отрасъл
finding outузнаване
finish drawing outдоизтеглям
finishing drawing outдоизтегляне
политех.first-in frrst-out memoryпамет от тип пръв влязъл-пръв излязъл
политех.flash-outвнезапно запалване
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flow outизтичам
политех.flush-out valveизравнителен вентил
политех.force outизбивам
политех.force outизпомпвам
политех.forge outпретеглям
политех.forge outизтеглям
геол.fray outизклинявам
политех.freeze-outотделям твърда фаза чрез понижаване на температурата
политех.freezes-outотделям твърда фаза чрез понижаване на температурата
ел.fusible cut-outстопяем предпазител със стопяема вложка
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
get out of orderаварирам
get out of orderдефектирам
half-worn outполуизносен
политех.hammer outобработвам с чук
политех.hammer outразплесквам с чук, изковавам
политех.heave outхвърлям въжета
политех.hog-outдетайл, изработен чрез механична обработка от масивна заготовка
in a drawn-out styleпротяжно
политех.in-and-out boltсъединителен болт
политех.jet outизхвърлям със струя
политех.jolting knock-outизбиване чрез тръскане
политех.jump outизлизам от зацепване
политех.kick outизтласквам
политех.kit bagчанта за инструменти
сп.knock outнокаут
добави значение или превод тук