bag elevator

  • Обща политехника
  • елеватор за чували
106 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
политех.apron elevatorпластинчат елеватор
политех.arm elevatorелеватор с носещи лапи
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagчувал
bagвися свободно/изсулено
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.baggage elevatorтоварен подемник
политех.band elevatorлентов елеватор
политех.belt elevatorлентов елеватор
мин.breathing bagкислородна торба
политех.bucket elevatorкофъчен елеватор
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.centrifugal-discharge elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.centrifugal-discharge-bucket elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.chain elevatorверигжен елеватор
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.construction elevatorстроителен асансьор
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.electric elevatorелектрически асансьор
elevatorподемник, елеватор, долап, градинарско колело
анат.elevatorмускул повдигач
ав.elevatorелерон
ам.elevatorасансьорен
политех.elevator boomстрела на товароподемник
политех.elevator bucketкош на елеватор
политех.elevator machineподемна машина
политех.elevator ropeвъже на подемник
политех.elevator scoopелеваторна кофа
политех.elevator shaftшахта за асансьор
ав.elevator tabтример към височинно кормило на самолет
политех.elevator towerелеваторна кула
политех.elevator-discharge boomстрела на претоварач
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flight elevatorверижен претоварач
политех.freight elevatorтоварен асансьор
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.grain elevatorелеватор за зърнени храни
политех.gravity bucket elevatorелеватор с шарнирни кофи
политех.hot elevatorелеватор за горещи товари
тех.hydraulic elevatorхидроелеватор
тех.jet elevatorхидроелеватор
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.loading elevatorпретоварач
обог.mill-head elevatorлифтер
разг.old bagдърта брънтия
политех.piling elevatorавтотоварач
политех.pneumatic elevatorпневматичен елеватор
политех.portable elevatorподвижен елеватор
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.screw elevatorвинтов транспортьор
sleeping-bagспален чувал
политех.sling elevatorелеватор с торби
политех.stowing elevatorавтотоварач
тех.suction elevatorхидроелеватор
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
добави значение или превод тук