bag sealing

  • Обща политехника
  • заваряване на (пластмасови торби)
123 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
политех.air sealingвъздухонепропускащо уплътнение
мед.Ambu bagАмбу
политех.automatic sealingсамоуплътнение
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.carton-sealing machineмашина за запечатване на картонени кутии
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.duct sealingуплътняване входа на канал
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.end sealingспояване на края
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gate sealingзапушване на леяков канал
политех.gland sealingсалниково уплътнение
тех.heat sealingтермозапечатващ
тех.heat sealingтермозапечатване
политех.high-frequency sealing machineмашина за високочестотно заваряване
политех.joint-sealing materialматериал за уплътняване на фуги
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.labyrinth sealingлабиринтно уплътнение
политех.linear-contact high-frequency sealing machineмашина за високочестотно заваряване
тех.loss of sealingразхерметизиране
тех.oil sealingмаслоуплътнение
тех.oil sealingсемеринг
разг.old bagдърта брънтия
политех.pressure-sealing zipхерметичен цип
политех.pressure-sealing zipperхерметичен цип
removal of the sealingразуплътняване
removal of the sealingразуплътнение
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.runner-sealing ringуплътнителен пръстен на работно колело
sealingпломбиране
ик.sealingтюленолов
политех.sealingуплътнение
политех.sealingхерметизиране, запечатване, спояване
зав.sealing beadподваръчен шев
политех.sealing bellхерметичен затварящ капак
политех.sealing compoundхерметизираща замазка
политех.sealing currentток на плътно притегляне
политех.sealing diaphragmуплътняваща преграда
политех.sealing filmуплътняващ слой
политех.sealing fluidхерметизираща течност
политех.sealing gapмеждина между котва и сърцевина при първия допир на контактите
политех.sealing glandуплътняваща набивка
политех.sealing layerхерметизиращ слой
политех.sealing ledgeуплътнителен ръб
политех.sealing liquidуплътняваща течност
политех.sealing materialуплътняващ материал
политех.sealing ringуплътнителен пръстен
политех.sealing runподвар на корен
политех.sealing solutionразтвор за уплътняване
политех.sealing stripуплътняваща планка
политех.sealing voltageнапрежение на пълно включване
политех.sealing washerуплътнителна шайба
sealing waxвосък
политех.sealing-inспояване
политех.sealing-inзазиждане
политех.sealing-offхерметично затваряне
тех.self-sealingсамоуплътняващ се
тех.self-sealingсамолепящ
тех.self-sealingсамозалепващ
тех.shaft sealingсемеринг
политех.shaft sealingуплътнение на вал
sleeping-bagспален чувал
тех.steam sealingпароуплътнение
политех.steam sealingпарно уплътнение
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
тех.vapor sealingпароизолация
тех.vapour sealingпароизолация
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
тех.wiper sealingсемеринг
добави значение или превод тук