bag hose

  • Обща политехника
  • ръкавен филтър
92 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
политех.air hoseмаркуч за сгъстен въздух
мед.Ambu bagАмбу
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flexible hoseмаркуч
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
hoseшлангов
ист.hoseопънати по тялото панталони (до коляното, глезена)
търг.hoseчорапи
тех.hoseшланг
политех.hoseръкав
политех.hose connectionсвързване с маркуч
политех.hose connectionсъединителен елемент за маркучи, фитинг за маркуч
политех.hose connexionсвързване с маркуч
политех.hose connexionсъединителен елемент за маркучи, фитинг за маркуч
политех.hose couplingсъединител за маркучи
разг.hose downубивам
тех.hose pipeшланг
политех.hose pipeмаркуч
политех.hose pipeръкав
hose reelмакара с маркуч
политех.hose threadрезба за шлангови муфи
политех.hose tubeвътрешен каучуков слой на маркуч
политех.hose unionмуфа за съединяване на маркучи
политех.hose wrenchключ за съединения на шлангове
политех.hose-coupling threadрезба за шлангови муфи
зав.hose-fedшлангов
политех.hose-proofводозащитен
зав.hose-typeшлангов
политех.kit bagчанта за инструменти
разг.old bagдърта брънтия
политех.pressure hoseмаркуч за подаване под налягане
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
semi-rigid hoseполутвърд маркуч
sleeping-bagспален чувал
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
добави значение или превод тук