flexible bag

  • Обща политехника
  • резервоар с еластични стени
119 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
лов.bagхващам и/или убивам
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dust bagръкавен филтър за прах
flexibleподвижен
flexibleсьобразителен, приспособим, който се приспособява/нагажда лесно
flexibleподатлив, отстъпчив
политех.flexibleеластичен
политех.flexibleгъвкав, лесно нагаждащ се, универсален
политех.flexible automationгъвкава автоматизация
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flexible bearingеластично закрепен лагер
политех.flexible cableгъвкав кабел
политех.flexible conductorгъвкав проводник
политех.flexible conduitгъвкав тръбопровод
политех.flexible cordгъвкав шнур
политех.flexible couplingшарнирно свързване
политех.flexible couplingгъвкав съединител
политех.flexible drive shaftгъвкав вал
политех.flexible drive shaftжило
политех.flexible gangподвижна бригада
жп.flexible gangway bellowsмеждувагонна хармоника
политех.flexible gearingеластична предавка
политех.flexible hoseмаркуч
политех.flexible jointподвижно съединение
фин.flexible lendingгъвкаво кредитиране
тех.flexible lineшланг
политех.flexible liningподатлив крепеж
политех.flexible manufacturing systemгъвкава производствена система
политех.flexible memberгъвкав елемент
политех.flexible nozzleдюза с еластични стени
политех.flexible nozzleрегулируема дюза
политех.flexible pavementеластична пътна настилка
тех.flexible pipeшланг
политех.flexible pipeмаркуч
политех.flexible plasticsеластична пластмаса
политех.flexible plungerеластичен поансон
политех.flexible resistorгъвкав резистор
политех.flexible robotized systemгъвкава роботизирана система
политех.flexible rollerгъвкав вал
политех.flexible ruleгъвкава мащабна
политех.flexible ruleгъвкав шаблон за криви линии
политех.flexible shaftгъвкав вал
политех.flexible sheetмеко фолио
политех.flexible suspensionгъвкаво окачване
ел.flexible tubeшлаух
политех.flexible tubeмаркуч
политех.flexible tubingмаркуч
политех.flexible tubingшлаух
политех.flexible waveguideгъвкав вълновод
политех.flexible-arm robotробот с гъвкава ръка
политех.flexible-base pavementпътна настилка на еластична основа
политех.flexible-cable conveyorгъвкав въжен транспортьор
политех.flexible-plunger mouldingформоване с еластичен поансон
политех.flexible-roller bearingлагер с винтови ролки
политех.flexible-tubing wiringинсталация в гъвкави изолирани тръби
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.kit bagчанта за инструменти
разг.old bagдърта брънтия
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
sleeping-bagспален чувал
политех.spiral-wound flexible shaftгъвкав вал от спирална пружина
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.torsionally flexible couplingсъединител, които допуска относително завъртане на двата вала
политех.torsionally flexible couplingеластичен съединител
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
добави значение или превод тук