bag-flattener press

  • Обща политехника
  • конвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
199 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
политех.air-hydraulic pressвъздушно-хидравлична преса
мед.Ambu bagАмбу
политех.assembling pressмонтажна преса
политех.autoclave pressавтоклавна преса
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.baling pressпреса за балиране
политех.bench pressнастолна преса
политех.bending pressпреса за огъване
политех.blanking pressрезачка
политех.blanking pressобрезвачка, преса за щанцоване, ковачна преса
blotter pressфилтър-преса
политех.blotter pressфилтърпреса
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
мин.breathing bagкислородна торба
политех.briquette pressпреса за брикетиране
политех.broaching pressпрошивна машина
кауч.building bagработно сърце
политех.bull pressпреса за рихтоване на метални профили
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.bushing pressпреса за набиване на втулки
политех.cabbaging pressпреса за балиране
политех.cam pressексцентър-преса
политех.cloth pressмашина за пресоване на плат
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.coining pressпреса за чеканене
политех.couch pressгаучпреса
политех.crank pressексцентър-преса
политех.crimping pressпреса за гофриране
политех.cupping pressпреса за дълбоко изтегляне
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.cuttind pressпреса за обрязване
политех.cuttind-out pressпреса за обрязване
полигр.cylinder pressплоскопечатна преса
политех.daylight pressетажна преса
политех.deep-drawign pressпреса за дълбоко изтегляне
политех.dial pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.die pressпреса за щамповане
ост.Dorothy bagридикюл
политех.double-acting pressпреса с двойно действие
политех.double-action pressпреса с двойно действие
политех.double-arm pressдвустойкова преса
политех.downstroke pressпреса с горно работно бутало
политех.drawing pressпреса дълбоко изтегляне
политех.drill pressколонна вертикално-пробивна машина
политех.drop pressпреса за коване в щампи
политех.drop pressпадащ чук
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.eccentric pressексцентър-преса
политех.embossing pressпреса за гофриране
политех.embossing pressпреса за рефеловане
тех.extrusion pressекструдер
политех.extrusion pressщрангпреса
политех.faggoting pressпреса за пакетиране
политех.feed pressпреса с автоматично подаване на детайлите
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pressфилтърпреса
политех.flanging pressкантоваща преса
полигр.flat-bed cylinder pressплоскоцилиндрова машина
полигр.flat-bed pressплоскопечатна машина
политех.flattenerчук за разплескване
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.floating-platen pressпреса с подвижна междинна плоча
политех.fly pressфрикционна преса
политех.foot pressпреса с крачно управление
политех.foot-lever pressпреса с крачно управление
политех.forcing pressпреса за набиване
тех.forge-and-pressковашко-пресов
политех.forging pressковачна преса
политех.forming pressпреса за щамповане на профилни изделия
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.friction pressфрикционна преса
политех.fruit-juice pressпреса за плодови сокове
политех.gag pressпреса за рихтоване на метални профили
политех.galley pressгали преса
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.hammering pressковачна преса
политех.hand-power pressпреса с ръчно задвижване
политех.hay pressпреса за сено
политех.heading pressпреса за формоване на глави
политех.horning pressпреса за подгъване
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.hot-pressкаландрирам
политех.hot-pressкаландър
политех.hot-pressпреса за пресоване в горещо състояние
политех.injection pressмашина за леене под налягане
политех.jobbing pressкантоваща преса
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.laminating pressкантоваща преса
политех.lever pressлостова преса
политех.long-stroke pressпреса с дълъг ход
политех.lubricating pressпреса за мазане
тех.metal press operatorметалопресьор
политех.moulding pressформовъчна преса
политех.multi-platen pressетажна преса
политех.multiple-die pressпреса с няколко щампи
политех.notching pressщанцавтомат
политех.nut pressпреса за щамповане на гайки
разг.old bagдърта брънтия
дърв.pellet-pressпелетпреса
политех.pelleting pressпреса за таблетиране
дърв.pelletising pressпелетпреса
дърв.pelletizing pressпелетпреса
политех.percussion pressфрикционна преса за чеканене
политех.perforating pressщамцова машина
политех.performing pressпреса за таблетиране
политех.pillar pressколонна преса
полигр.platen pressтигелпреса
политех.platen pressетажна преса
политех.pneumatic pressпневматична преса
политех.pneumatic-driven pressпневматична преса
политех.power pressпреса с механично задвижване
pressтълпа, блъсканица, бутаница, бъркотия, залисия, напрежение
pressнаблягам/настоявам на, подчертавам
pressпечат (ане)
pressналежащ съм, не търпя отлагане, карам да бърза
pressнатискам, притискам, налягам, стискам, изстисквам, смачквам, пресовам
pressпресирам
pressпреса, менгеме
pressнастоявам, притискам
pressпреса, печат, журналисти
pressгладя, изглаждам (дрехи)
pressпресаташе
pressпечатарска машина
pressнастоявам/накарвам да вземе/приеме
pressшкаф с рафтове
pressнатискане, стискане, притискане
pressпритискам (противник)
pressизсушавам
pressпечатница (и издателство)
ист.pressпринудително вербувам (в армията, флотата)
тех.pressковашко-пресов
тех.pressпритискателен
тех.pressпресувам
pressтежа (за отговорност, задължение и пр.) (on, upon)
pressto be PRESSed for не ми стига (време и пр.), на тясно съм за (пари)
press attacheпресаташе
press clippingпресклипинг
press conferenceпресконференция
press cuttingпресклипинг
тех.press inзапресовам
press kitпрескит
пласт.press moldпресувам
пласт.press moldingпресоване
пласт.press mouldпресувам
пласт.press mouldingпресоване
тех.press onзапресовам
тех.press operatorпресьор
press photographerфоторепортер
политех.press plateпритискаща плоча
press releaseсьобщение за печата, комюнике
press releaseпресрелийз
press releaseпрессъобщение
козм.press therapyпресотерапия
добави значение или превод тук