bag conveyor

  • Обща политехника
  • транспортьор за торби
151 допълнителни резултата:
политех.aerial conveyorвисящ транспортьор
политех.aerial conveyorвисяща въжена линия
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
политех.antigravity conveyorтранспортьор с подаване на материала нагоре
политех.apron conveyorпластинчат транспортьор
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.band conveyorлентов транспортьор
политех.belt conveyorлентов транспортьор
мин.breathing bagкислородна торба
политех.bucket conveyorкофъчен транспортьор
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.carousel conveyorкръгов транспортьор
политех.chain conveyorверижен транспортьор
chain trough conveyorредлер
политех.chain-belt conveyorверижно-лентов транспортьор
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.coal conveyorтранспортьор за въглища
conveyorконвейер, транспортьор
мин.conveyor advancingудължаване на транспортьор
политех.conveyor beltтранспортна лента
политех.conveyor beltingленти на транспортьор
политех.conveyor carriageрама на транспортьор
политех.conveyor chainконвейерна верига
политех.conveyor jibразтоварачна конзола на конвейер
мин.conveyor panулей на транспортьор
политех.conveyor pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.conveyor screwвинт на шнеков транспортьор
политех.conveyor spiralшнек на винтов транспортьор
политех.conveyor stokerпещ с верижна скара
политех.conveyor tableролганг
политех.conveyor tableролков път, ролков транспортьор
мин.conveyor troughулей за транспортьор
политех.conveyor tubeтранспортен тръбопровод
политех.conveyor wormшнек
политех.conveyor wormвинтов транспортьор
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.discharge conveyorразтоварващ транспортьор
политех.distributing conveyorразпределителен транспортьор
ост.Dorothy bagридикюл
политех.drag conveyorгреблов транспортьор
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.elevating conveyorпретоварач
политех.elevating conveyorтранспортьор подъгъл нагоре
en masse conveyorредлер
политех.en masse conveyorкоритообразен верижен транспортьор
политех.extandable-and-retractable conveyorтранспортьор
политех.feeder-conveyorтранспортьор-питател
политех.feeder-conveyorзахранващ транспортьор
политех.feeding conveyorподавателен транспортьор
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flexible-cable conveyorгъвкав въжен транспортьор
политех.flight conveyorзагребващ транспортьор
мин.gangway conveyorгалериен транспортьор
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gathering conveyorмонтажен конвейер
политех.grain conveyorзърнен транспортьор
политех.grasshopper conveyorинерционен тръскащ транспортьор
политех.gravity conveyorгравитационен транспортьор
политех.gravity-rolling conveyorгравитационен транспортьор
политех.helical conveyorспирален транспортьор
политех.jigging conveyorвибрационен транспортьор
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.live-roller conveyorзадвижван ролганг
политех.loader conveyorтоваръчен транспортьор
политех.metering conveyorдозиращ транспортьор
разг.old bagдърта брънтия
политех.oscillating conveyorинерционен тръскащ транспортьор
политех.overhead conveyorвисящ транспортьор
политех.pallet conveyorпластинчат транспортьор
политех.pan conveyorкоритообразен транспортьор
политех.platform conveyorпластинчат транспортьор
политех.pneumatic conveyorпневматичен транспортьор
политех.pneumatic conveyor systemпневмотранспорт
политех.portable conveyorподвижен транспортьор
политех.pusher-chain conveyorтласкащ верижен транспортьор
политех.rake conveyorгреблов транспортьор
политех.roller conveyorтранспортьор
политех.roller conveyorролганг
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
ruber conveyor beltгумено-транспортна лента
политех.scraper conveyorгреблов транспортьор
политех.screw conveyorспирален транспортьор
политех.shaking conveyorвиброконвейр
политех.shuttle conveyorтранспортьор совалков тип
политех.slat conveyorпластинчат конвейер
sleeping-bagспален чувал
политех.spiral conveyorспирален транспортьор
политех.spiral conveyorспираловиден
политех.steel-band conveyorтранспортьор със стоманена лента
мин.stowage conveyorтранспортьор за запълвачен материал
политех.suction conveyorпневматичен транспортьор
политех.swinging conveyorтранспортьор совалков тип
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
политех.tray conveyorкоритообразен лентов транспортьор
политех.trough-belt conveyorкоритообразен лентов транспортьор
troughed chain conveyorредлер
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.vibratory conveyorвибрационен транспортьор
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
политех.wire-mesh belt conveyorтранспортьор със стоманена мрежа
политех.wire-mesh conveyorтранспортьор със стоманена мрежа
политех.worm conveyorспирален транспортьор
добави значение или превод тук