double wheel

  • Обща политехника
  • блок от две зъбни колела
200 допълнителни резултата:
политех.abrasion wheelабразивен кръг
политех.abrasion wheelточилен камък
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive wheelабразивен кръг
политех.abrasive wheelточилен камък
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.action wheelработно колело
политех.adhesion wheelфрикционно колело
политех.adjusting wheelколело за нагласяване
политех.all-wheel driveзадвижване на всички колела
политех.angular wheelконусно зъбно колело
политех.annular wheelзъбно колело с вътрешни зъби
политех.annular wheelзъбен венец
политех.balance wheelмаховик
политех.band wheelшайба на банциг
политех.band wheelколело на лентова спирачка
политех.bevel wheelконусно колело
политех.blade wheelдиск с работни лопатки
политех.brake wheelспирачно колело
политех.brush wheelчетков полировъчен кръг
политех.bucket-wheel blowerмноголопатков вентилатор
политех.bucket-wheel excavatorроторен багер
политех.buff wheelполировъчен кръг
политех.buffing wheelполировъчен кръг
политех.burnishing wheelполировъчен кръг
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cam wheelгърбична шайба
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
кораб.capstan hand wheelкормилно колело
политех.capstan hand wheelръчно колело с радиални ръчки
политех.capstan hand wheelщурвал
cart-wheelколело (нa каруца)
политех.castor wheelмалко ходово колело
политех.castor wheelходова ролка
арх.catherine-wheelкръгъл прозорец
политех.catherine-wheelрозетка
политех.centre wheelсредно колело
политех.chain wheelверижно зъбно колело
политех.chain-wheel hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.change wheelсменяемо зъбно колело
политех.change-wheel driveзадвижване със сменни зъбни колела
политех.chevron wheelшевронно зъбно колело
политех.clogged grinding wheelзамазан шлифовъчен кръг
текст.cloth wheelизплитащо колело
политех.clutched hand wheelръчно колело
политех.cock wheelмеждинно зъбно колело
изч.code wheelкодиращ диск
политех.cog wheelцевно зъбно колело
политех.cog-wheel railwayзъбчат железница
политех.cogged wheelцевно зъбно колело
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.cone grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.cone grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.control wheelръчно колело за управление
политех.coupled wheelзацепено колело
политех.crank fly wheelмаховик с кривошип
политех.crown wheelзъбен венец
тех.crown-wheelкорона
политех.cup wheelчашковиден шлифовъчен кръг
ен.Curtis wheelкъртисово колело
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cutting-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cylinder grinding wheelшлифовъчен кръг-гривна
политех.diamond grinding wheelдиамантен шлифовъчен кръг
политех.diamond wheelдиамантен шлифовъчен кръг
политех.differential crown wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.differential wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.dish wheelтарелков шлифовъчен кръг
политех.disk wheelплосък шлифовъчен кръг, шлифовъчен диск, колело без спици, дисково колело
политех.divided wheelсъставно колело
политех.dog-wheelназъбено колело
doubleбърз ход, бегом
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно количество
doubleдвойно
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleтенис игра на двойки
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
ист.doubleконтра (за инструмент)
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойна сол
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
добави значение или превод тук