double plane iron

  • Обща политехника
  • двоен нож
199 допълнителни резултата:
политех.acicular cast ironбейнитен чугун
мет.alloy cast ironлегиран чугун
политех.annealed cast ironковък чугун
ав.assault planeщурмов самолет
политех.athwartship planeнапречно сечение на кораб
политех.axial planeравнина на осово сечение
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.band ironлентова стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
политех.base ironизходен чугун
мет.bearing cast ironантифрикционен чугун
политех.beck ironрог на ковашка наковалня
геол.bed planeплоскост на напластяване
геол.bedding planeплоскост на напластяване
политех.bench planeдърводелско ренде
политех.bending ironклещи за огъване
политех.bent ironогънат арматурен прът
политех.bessemer ironбесемерова стомана
политех.best ironзаваръчна стомана
комп.big ironmainframe computer
политех.bit ironчерна стоманена ламарина
изч.bit planeразрядна матрица
политех.bit planeразрядна равнина
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black iron oreмагнетит
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.blazed ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.blazed pig ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.bloomery ironжелязо, получено по директен метод
политех.bog-iron oreхидратирани железни окиси
политех.bog-iron oreгъбест лимонит
политех.boiler ironкотелна ламарина
стр.box ironшвелер
политех.box planeдълбач
политех.box planeнутовик
политех.brown iron oreлимонит
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.burnt ironпрегрята стомана
политех.burnt ironпрегрято желязо
политех.bushelled ironпудлингово желязо
мет.cast ironчугунена отливка
мет.cast ironчугун
политех.cast ironлеярски чугун
политех.cast ironчугунен
политех.cast iron thermitтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
политех.cast iron thermiteтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
cast-ironчугун
cast-ironчугунен
мет.caulking ironчеканка
политех.caulking ironчук за чеканене
политех.chain ironмека стомана за вериги
политех.chain ironзвено на верига
стр.channel ironшвелер
политех.charcoal ironстомана, получена в шахтова пещ с гориво дървени въглища
политех.checkered ironрифелна стоманена ламарина
мет.chilled cast ironизбелен чугун
политех.chilled ironизбелен чугун
политех.chrome iron oreхромит
политех.cinder pig ironчугун на блокове с шлакови включвания
дърв.circular planeкриво ренде
политех.circular planeгърбач
геол.cleavage planeплоскост на кливаж
политех.cleavage planeповърхнина на цепителност
политех.clinching ironчеканка
политех.clinching ironинструмент за чеканене
политех.close-grained pig ironдребнозърнест чугун на блокове
политех.combat planeбоен самолет
политех.common ironлеярски чугун с неопределен състав
политех.common ironпретопен чугун
политех.complex planeкомплексна равнина
политех.complex-plane analyiserвекторен анализатор
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.constructional ironконструкционна стомана
политех.converter ironбесемерова стомана
политех.converter ironлята стомана
политех.coordinate planeкоординатна равнина
политех.core ironарматура на леярско сърце
политех.corner ironъглова стомана
политех.corner ironъглов профил, ъглова оковка, ъгълник, ъгломер
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
политех.cosmic ironметеоритно желязо
политех.cramp ironкука
политех.cramp ironскоба
политех.crown ironковка мека стомана
политех.crude ironчугун
политех.crystallographic planeкристалографска равнина на симетрия
политех.cupola ironковък чугун от вагрянка
политех.cutting planeравнина на сечение
политех.datum planeбазова равнина
изч.digit planeразрядна матрица
политех.digit planeразрядна равнина
политех.dihedral planeдиедрична равнина
политех.division planeделителна равнина
политех.dog-ironжелязна скоба
политех.dog-ironсъединителна скоба
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleдубликат, копие
doubleгънка, дипла
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleдвойно
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleтенис игра на двойки
doubleбърз ход, бегом
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleрязък завой
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
политех.double headersпогрешно предаване
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвуполюсен
политех.double poleдвоен стълб
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulleyдвойна ролка
добави значение или превод тук