chevron wheel

  • Обща политехника
  • шевронно зъбно колело
199 допълнителни резултата:
политех.abrasion wheelабразивен кръг
политех.abrasion wheelточилен камък
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive wheelточилен камък
политех.abrasive wheelабразивен кръг
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.action wheelработно колело
политех.adhesion wheelфрикционно колело
политех.adjusting wheelколело за нагласяване
политех.all-wheel driveзадвижване на всички колела
политех.angular wheelконусно зъбно колело
политех.annular wheelзъбен венец
политех.annular wheelзъбно колело с вътрешни зъби
политех.balance wheelмаховик
политех.band wheelшайба на банциг
политех.band wheelколело на лентова спирачка
политех.bevel wheelконусно колело
политех.blade wheelдиск с работни лопатки
политех.brake wheelспирачно колело
политех.brush wheelчетков полировъчен кръг
политех.bucket-wheel blowerмноголопатков вентилатор
политех.bucket-wheel excavatorроторен багер
политех.buff wheelполировъчен кръг
политех.buffing wheelполировъчен кръг
политех.burnishing wheelполировъчен кръг
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cam wheelгърбична шайба
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
кораб.capstan hand wheelкормилно колело
политех.capstan hand wheelщурвал
политех.capstan hand wheelръчно колело с радиални ръчки
cart-wheelколело (нa каруца)
политех.castor wheelмалко ходово колело
политех.castor wheelходова ролка
арх.catherine-wheelкръгъл прозорец
политех.catherine-wheelрозетка
политех.centre wheelсредно колело
политех.chain wheelверижно зъбно колело
политех.chain-wheel hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.change wheelсменяемо зъбно колело
политех.change-wheel driveзадвижване със сменни зъбни колела
chevronорнамент във формата на V в архитектурата
воен.chevronнашивка, шеврон
стр.chevronдървено ребро
политех.clogged grinding wheelзамазан шлифовъчен кръг
текст.cloth wheelизплитащо колело
политех.clutched hand wheelръчно колело
политех.cock wheelмеждинно зъбно колело
изч.code wheelкодиращ диск
политех.cog wheelцевно зъбно колело
политех.cog-wheel railwayзъбчат железница
политех.cogged wheelцевно зъбно колело
политех.cone grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.cone grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.control wheelръчно колело за управление
политех.coupled wheelзацепено колело
политех.crank fly wheelмаховик с кривошип
политех.crown wheelзъбен венец
тех.crown-wheelкорона
политех.cup wheelчашковиден шлифовъчен кръг
ен.Curtis wheelкъртисово колело
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cutting-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cylinder grinding wheelшлифовъчен кръг-гривна
политех.diamond grinding wheelдиамантен шлифовъчен кръг
политех.diamond wheelдиамантен шлифовъчен кръг
политех.differential crown wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.differential wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.dish wheelтарелков шлифовъчен кръг
политех.disk wheelплосък шлифовъчен кръг, шлифовъчен диск, колело без спици, дисково колело
политех.divided wheelсъставно колело
политех.dog-wheelназъбено колело
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double wheelблок от две зъбни колела
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.drive wheelводещо колело
политех.driven wheelводимо колело
политех.driver wheelводещо колело
политех.driving wheelводещо колело
политех.eccentric wheelексцентрик
политех.eccentric wheelексцентрично колело
политех.elastic wheelшлифовъчен диск с вулканитова свръзка
политех.electrode wheelролков електрод
политех.emery grinding wheelшлифовъчен кръг от естествен абразив
политех.emery wheelшлифовъчен кръг от естествен абразив
политех.extra wheelрезервно колело
политех.face-grinding wheelшлифовъчен диск със странична работна повърхност
политех.feed wheelзъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed wheelмаховик
ferris wheelвиенско колело
политех.fettling wheelшлифовъчен диск за почистване на отливки и изковки
политех.flanged wheelколело с реборд
политех.flaring cup wheelконусен чашковиден шлифовъчен кръг
политех.fleet wheelвъжена шайба
политех.fly wheelмаховик
политех.fly-wheel armспица на маховик
политех.follower wheelводещо колело
политех.fore wheelпредно колело
политех.form wheelшлифовъчен кръг със специален профил
авто.four-wheelчетириколесен
политех.four-wheel bogieдвуосна талига
политех.four-wheel driveзадвижване на четирите колела
политех.four-wheel drive tractorтрактор с четири двигателни колела
политех.four-wheel-drive lorryтоварен автомобил с четири двигателни колела
политех.four-wheel-drive truckтоварен автомобил с четири двигателни колела
политех.free wheelмеханизъм за свободен ход
политех.free wheelсвободно колело
авто.free-wheel brake rollerролка на механизъм за свободен ход
политех.free-wheel lockблокировка на механизъм за свободен ход
политех.free-wheel unitсъединител за свободен ход
политех.friction driving wheelводещ диск на фрикционна предавка
политех.friction wheelфрикционно колело
политех.front-wheel driveпредно предаване
политех.gear wheelзъбно колело
политех.geneva wheelмалтийски кръст
политех.glazed grinding wheelзатъпен шлифовъчен кръг
политех.glazed wheelзатъпен шлифовъчен кръг
политех.glazing wheelполировъчен кръг
политех.gravity water wheelналивно водно колело
политех.grinding wheelшлифовъчен кръг
политех.grinding wheelточилен кръг
политех.grinding-wheel dresserдиск за заточване на шлифовъчни кръгове
политех.grinding-wheel headшлифовъчна глава на шлайфмашина
политех.grinding-wheel slideшлифовъчен супорт
политех.grooved friction wheelклиново колело на фрикционна предавка
политех.guide wheelнаправляващо колело
политех.hand feed wheelмаховик за ръчно подаване
политех.hand wheelръчно колело
политех.hand wheelмаховик
политех.hard grinding wheelтвърд шлифовъчен кръг
политех.heart wheelексцентрик
политех.herringbone wheelшевронно зъбно колело
политех.hind wheelзадно колело
политех.hypoid wheelхипоидно зъбно колело
политех.idle wheelмеждинно зъбно колело
политех.impact wheelактивно колело
политех.impulse wheelактивно колело
политех.index wheelделително зъбно колело
политех.internally toothed wheelзъбно колело с вътрешни зъби
политех.jockey wheelотклонителна ролка
политех.jockey wheelопъваща ролка
политех.lantern wheelколело на цевна предавка
политех.leading wheelводещо колело
политех.loaded grinding wheelзамазан шлифовъчен кръг
политех.mangle wheelзъбно колело с вътрешен и външен венец
политех.match wheelзацепено зъбно колело
политех.mitre wheelконусно зъбно колело с ъгъл на делителния конус 45°
жп.monobloc wheelмоноблок
политех.mounted wheelос с две колела
политех.mounted wheelколоос
политех.multiplying wheelзъбно колело на повишаваща предавка
политех.multirib grinding wheelгребеновиден резбошлифовъчен кръг
ав.nose-wheelносово колело
политех.notched wheelзапиращо колело с остри зъби
политех.offset grinding wheelшлифовъчен кръг за обработване под ъгъл
политех.one-wheel buggyръчна количка с едно колело
политех.paddle-wheel shipкораб с гребни колела
политех.paddle-wheel steamerколесен параход
политех.pencil wheelшлифовъчна главичка
политех.pilot wheelръчно колело с радиални ръчки
политех.pin wheelколело на цевна предавка
политех.pitch wheelзъбно колело от комплект сменяеми колела
политех.planet wheelпланетно зъбно колело
политех.plate wheelдисково колело
политех.polishing wheelполировъчен кръг
политех.potter wheelгрънчарско колело
политех.pulse-wheel meterброяч с турбинно колело
политех.pump wheelработно колело на центробежна помпа
политех.rad wheelполировъчен кръг от плат
политех.ratchet wheelхрапово колело
политех.ratchet wheelострозъбо запиращо колело
политех.ratchet-wheel gearхрапов механизъм
политех.ratchet-wheel gearострозъб спирачен механизъм, храпово колело
политех.reaction wheelработно колело на реактивна турбина
политех.rear-wheel driveзадно предаване
политех.regulating wheelводещ кръг на машина за безцентрово шлифоване
политех.resinoid wheelшлифовъчен кръг с вулканитова връзка
политех.reverse gear wheelзъбно колело за заден ход
политех.rim gear wheelзъбен венец
политех.ring wheelзъбен венец
политех.ring-wheel chuckпатронник с челюсти задвижвани от зъбен венец
политех.road wheelходово колело
политех.rotor wheelротор
политех.rotor wheelработно колело
политех.rubber wheelшлифовъчен кръг с каучукова свръзка
кораб.rudder wheelкормилно колело
политех.rudder wheelщурвал
политех.saucer wheelтарелков шлифовъчен кръг
политех.scoop wheelколело с кофи
политех.screw wheelвинтово зъбно колело
хард.scroll wheelскролер
политех.semivitrified wheelшлифовъчен кръг със силикатна връзка
политех.silicate wheelшлифовъчен кръг със силикатна връзка
политех.single-rib wheelединичен резбошлифовъчен кръг
политех.single-wheel pelton turbineводна турбина със спирална камера
жп.six-wheel truckтриосна тележка
добави значение или превод тук