double flange rail wheel

  • Обща политехника
  • двуребордно ходово колело
199 допълнителни резултата:
политех.abrasion wheelабразивен кръг
политех.abrasion wheelточилен камък
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive wheelабразивен кръг
политех.abrasive wheelточилен камък
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.action wheelработно колело
политех.adhesion wheelфрикционно колело
политех.adjusting wheelколело за нагласяване
политех.all-wheel driveзадвижване на всички колела
политех.angle flangeъглов фланец
политех.angular wheelконусно зъбно колело
политех.annular wheelзъбен венец
политех.annular wheelзъбно колело с вътрешни зъби
политех.attachment flangeсъединителен фланец
политех.balance wheelмаховик
политех.band wheelколело на лентова спирачка
политех.band wheelшайба на банциг
политех.base flangeоснова
политех.base of railпета на релса
политех.bearing flangeопорен фланец
политех.belt railподпрозоречен греда
политех.bevel wheelконусно колело
политех.blade wheelдиск с работни лопатки
тех.blank flangeзаглушка
политех.blank flangeглух фланец
тех.blind flangeзаглушка
политех.blind flangeглух фланец
жп.block railрелса с протичане на блокировъчен ток
политех.bottom flangeдолен пояс
политех.bottom of railоснова на релса
политех.brake wheelспирачно колело
политех.bridge railкранов релса
политех.bridge railрелса за кран
политех.broad-footed railрелса с широк пета
политех.brush wheelчетков полировъчен кръг
политех.bucket-wheel blowerмноголопатков вентилатор
политех.bucket-wheel excavatorроторен багер
политех.buff wheelполировъчен кръг
политех.buffing wheelполировъчен кръг
политех.bulb railт-образен стомана
политех.bulb railт-образен греда с удебеление
политех.bull-headed railрелса с две глави
политех.burnishing wheelполировъчен кръг
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cam wheelгърбична шайба
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cant of railнаклон на релса
кораб.capstan hand wheelкормилно колело
политех.capstan hand wheelръчно колело с радиални ръчки
политех.capstan hand wheelщурвал
политех.carriage by railжелезопътен превоз
политех.carrying railносещ релса
cart-wheelколело (нa каруца)
политех.castor wheelходова ролка
политех.castor wheelмалко ходово колело
арх.catherine-wheelкръгъл прозорец
политех.catherine-wheelрозетка
жп.center-contract railсреден контактен релса
политех.centre wheelсредно колело
политех.chain wheelверижно зъбно колело
политех.chain-wheel hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.change wheelсменяемо зъбно колело
политех.change-wheel driveзадвижване със сменни зъбни колела
политех.channel railрелса с широк пета
жп.check railконтрарелса
политех.check railнаправляващ релса
политех.chevron wheelшевронно зъбно колело
политех.chicago rail bondщепселен релсов съединител
политех.choke flangeдроселен фланец
политех.cladding railлетва за закрепване на скелета
политех.clogged grinding wheelзамазан шлифовъчен кръг
текст.cloth wheelизплитащо колело
политех.clutched hand wheelръчно колело
политех.cock wheelмеждинно зъбно колело
изч.code wheelкодиращ диск
политех.cog wheelцевно зъбно колело
политех.cog-wheel railwayзъбчат железница
политех.cogged railзъбен релса
политех.cogged wheelцевно зъбно колело
политех.collar flangeфланец с издатина
политех.companion flangeдвоен фланец
политех.composite railсъставен релса
политех.compression flangeнатиснат пояс
жп.conductor railтокопроводящ релса
политех.conductor rail anchorприспособление против огъване на контактна релса
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.cone grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.cone grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.connection railпреходен релса
жп.contact railконтактен релса
ел.contact railконтактен шина
жп.continuity-rail bondмеждурелсов съединител
тех.continuous welded railбезнаставов релсов път
тех.continuous welded rail trackбезнаставов
политех.control wheelръчно колело за управление
политех.counter flangeконтрафланец
жп.counter-rail counter-pressureконтрарелса
политех.coupled wheelзацепено колело
политех.coupling flangeсъединителен фланец
политех.crane railрелса за кран
политех.crane railкранов релса
политех.crank fly wheelмаховик с кривошип
политех.crown rail bondрелсово електрическо щепселно съединение
политех.crown wheelзъбен венец
тех.crown-wheelкорона
политех.cup wheelчашковиден шлифовъчен кръг
ен.Curtis wheelкъртисово колело
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cutting-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cylinder flangeфланец на цилиндър
политех.cylinder grinding wheelшлифовъчен кръг-гривна
политех.deflection of railизкривяване на релса
политех.deflection of railизменение на междурелсие
политех.diamond grinding wheelдиамантен шлифовъчен кръг
политех.diamond wheelдиамантен шлифовъчен кръг
политех.differential crown wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.differential wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.dish wheelтарелков шлифовъчен кръг
политех.disk wheelплосък шлифовъчен кръг, шлифовъчен диск, колело без спици, дисково колело
политех.divided wheelсъставно колело
политех.dog-wheelназъбено колело
политех.door railхоризонтален бичме на каса за врата
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдвойно
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
добави значение или превод тук