double balanced relay

  • Обща политехника
  • двойноуравновесено реле
199 допълнителни резултата:
политех.accelerating relayускоряващо реле
политех.active-power relayреле за активна мощност
политех.adding relayсумиращо реле
политех.alarm relayреле за тревожна сигнализация
политех.ambiguity of relay characteristicнееднозначност на характеристиката на реле
политех.amplification relayусилвателно реле
политех.antiplug relayреле за смекчаване на токов удар
ел.armature of relayкотва на реле
политех.audio tone-operated relayзвуково реле
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.auxiliary relayспомагателно реле
тлф.axial-armature relayосово реле с осовата котва
balancedуравновесен, хармоничен, пропорционален
политех.balanced amplificationсиметрично усилване
политех.balanced antennaсиметрична антена
политех.balanced bobбалансьор
политех.balanced bridgeуравновесен мост
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.balanced circuitсиметрична верига
политех.balanced circuitуравновесена верига
политех.balanced conditionсъстояние на равновесие
политех.balanced condition of flameнормален пламък
balanced converterсиметрирам
политех.balanced discriminatorбалансиран дискриминатор
политех.balanced dogуравновесено сърце за стругова обработка
политех.balanced erectionокачено сглобяване
политех.balanced feederбалансиран фидер
политех.balanced forceуравновесена сила
политех.balanced gasoleneбензин с балансиран фракционен състав
политех.balanced gasolineбензин с балансиран фракционен състав
политех.balanced gateуравновесен затвор
политех.balanced hoistбалансирана подемна уредба
политех.balanced ingotслитък без всмукнатини
политех.balanced loadуравновесен товар
рад.balanced mixerбалансен смесител
политех.balanced modulationбалансна модулация
политех.balanced modulatorдвутактен модулатор
политех.balanced multivibratorсиметричен мултивибратор
политех.balanced networkуравновесена схема
политех.balanced oscillatorбалансен генератор
политех.balanced quadripoleуравновесен четириполюсник
политех.balanced reactionобратна реакция
политех.balanced relayдиференциално реле
политех.balanced rudderуравновесено кормило
политех.balanced runningравномерен ход
Balanced scorecardБалансирана система от показатели за ефективност
Balanced scorecardБалансираната система от показатели за ефективност
стр.balanced steel ratioуравновесен процент на армировката
политех.balanced systemсиметрична система
политех.balanced two-terminal pair networkуравновесен четириполюсник
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.balanced valveуравновесен клапан
политех.balanced welding sequenceедновременно изпълнение на симетрични заваръчни шевове
политех.balanced-valve amplifierдвутактен усилвател
тлф.banked relayлинейно реле за фиксиране на повикването от абонат
политех.banked relayконтролно реле
тлг.biased relayреле с преобладаваща чувствителност на един от контактите
политех.biased relayреле с местно повишаване на чувствителността
политех.bimetallic relayбиметално реле
политех.blocking relayблокиращо реле
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
тлф.busy relayреле за заето
тлф.calling relayповиквателно реле
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.carrier-actuated relayреле за носеща честота
политех.center zero relayтрипозиционно спомагателно реле
политех.centrifugal relayцентробежно реле
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.clapper-type relayклапанно реле
тлф.clearing relayконтролно реле
политех.clock relayчасовниково реле
политех.clock relayпрекъсвач с часовников механизъм
политех.coding relayкодиращо реле
политех.colourmetric relayколориметрично реле
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.connecting relayвключващо реле
политех.control relayкомандно реле
политех.counting relayброячно реле
тлг.creed relayреле на крид
политех.current-overload relayмаксималнотоково реле
политех.cut-in relayвключващо реле
тлф.cut-off relayразделително реле
тлф.cut-out relayразделително реле
политех.delay relayреле за време
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.differential relayдиференциално реле
политех.direct current relayпостояннотоково реле
политех.directional relayпосочно реле
политех.discriminating relayизбирателно реле
политех.disk-type relayдисково реле
политех.distance relayдистанционно реле
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleправя завой (за река)
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleхитрина, трик
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleдубликат, копие
doubleдубльор
doubleдвойно количество
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleстая с две легла
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleтенис игра на двойки
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдвоен брой точки
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
политех.double headersпогрешно предаване
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
добави значение или превод тук