double universal coupling

  • Обща политехника
  • двойно карданнно съединение
200 допълнителни резултата:
политех.adapter couplingпреходна муфа
политех.adapter couplingвтулка
политех.antenna couplingантенна връзка
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
политех.articulated couplingшарнирен съединител
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.back couplingобратна връзка
елн.back-coupling connectionсхема за обратна връзка
елн.back-coupling connexionсхема за обратна връзка
политех.ball couplingсферичен шарнир
политех.band couplingлентов съединител
политех.box couplingвтулков съединител
политех.capacitive couplingкапацитивна връзка
жп.car couplingспряг на вагон
жп.car couplingспряг
политех.car couplingскачване на вагон
политех.centrifugal couplingсъединяване чрез центробежен съединител
политех.centrifugal couplingцентробежен съединител
политех.chain couplingсъединително звено
политех.chain couplingверижно свързване
политех.clamp couplingчерупков съединител
политех.claw couplingпалцов съединител
рад.close couplingсилна връзка
политех.closed couplingнеподвижен съединител
политех.clutch couplingсъединител
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
рад.coefficient of couplingкоефициент на връзка
рад.coefficient of direct magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of indirect magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of mixed magnetic couplingкоефициент на смесена магнитна връзка
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
couplingсвързване
couplingсъешаване, чифтосване
елн.couplingпренос на енергия от една верига към друга
тех.couplingстиковане
тех.couplingсъединител, муфа, съединително звено
тех.couplingкуплиране
геод.couplingезично свързване
ел.couplingкуплунгов
рад.couplingвръзка
политех.couplingтриещ, муфа, съединително тяло
политех.couplingсдвояване
политех.couplingчифтосване, свързване, съединяване, зацепване
хим.couplingкупелуване
политех.coupling apertureотвор за връзка
политех.coupling arrangementсъединителен механизъм
рад.coupling automaticallyрегулиране на връзка
политех.coupling bandлентов съединител
политех.coupling bandремъчна предавка
политех.coupling barсъединителен прът
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.coupling chainсъединителна верига
политех.coupling circuitсвързваща схема
политех.coupling circuitсвързваща верига
политех.coupling cockсъединителен кран
политех.coupling coefficientкоефициент на свързване
политех.coupling dimensionмонтажен размер
политех.coupling effectефект на взаимодействие
политех.coupling elementсвързващ елемент
рад.coupling factorкоефициент на връзка
политех.coupling factorкоефициент на сцепление
политех.coupling flangeсъединителен фланец
политех.coupling forkвилка за съединител
жп.coupling gearсцепка
тех.coupling halfполумуфа
политех.coupling headсъединителна глава
политех.coupling hookкука за скачване
политех.coupling leverлост за включване или изключване на съединител
политех.coupling linkсъединително звено
ел.coupling loopсвързваща навивка
политех.coupling lugсъединителна стяга
политех.coupling mechanismсвързващ механизъм
политех.coupling pieceсъединителна част
политех.coupling pinсъединителен щифт
политех.coupling resistanceсъпротивление за връзка
политех.coupling resistorсвързващ резистор
политех.coupling rodсъединителен прът
политех.coupling schemeсхема на свързване
политех.coupling screwпритягащ винт
политех.coupling sleeveсъединителна втулка
политех.coupling transformerсвързващ трансформатор
политех.coupling tubeсъединителна тръба
политех.cushion-disk couplingсъединител с пружиниращи дискове
политех.cut-out couplingотделящ съединител
рад.direct couplingдиректна връзка
политех.disconnecting couplingотделящ съединител
политех.disengaging couplingотделящ съединител
политех.disk couplingдисков съединител
политех.dog couplingпалцов съединител
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
политех.double headersпогрешно предаване
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвуполюсен
политех.double poleдвоен стълб
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
добави значение или превод тук