cable wheel

  • Обща политехника
  • колело на въжена предавка
199 допълнителни резултата:
политех.abrasion wheelабразивен кръг
политех.abrasion wheelточилен камък
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive wheelточилен камък
политех.abrasive wheelабразивен кръг
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.action wheelработно колело
политех.adhesion wheelфрикционно колело
политех.adjusting wheelколело за нагласяване
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.all-wheel driveзадвижване на всички колела
политех.angular wheelконусно зъбно колело
политех.annular wheelзъбно колело с вътрешни зъби
политех.annular wheelзъбен венец
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balance wheelмаховик
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.band wheelшайба на банциг
политех.band wheelколело на лентова спирачка
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bevel wheelконусно колело
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
политех.blade wheelдиск с работни лопатки
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.brake wheelспирачно колело
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.brush wheelчетков полировъчен кръг
политех.bucket-wheel blowerмноголопатков вентилатор
политех.bucket-wheel excavatorроторен багер
политех.buff wheelполировъчен кръг
политех.buffing wheelполировъчен кръг
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.burnishing wheelполировъчен кръг
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.cam wheelгърбична шайба
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
кораб.capstan hand wheelкормилно колело
политех.capstan hand wheelръчно колело с радиални ръчки
политех.capstan hand wheelщурвал
политех.carrying cableносещо въже
cart-wheelколело (нa каруца)
политех.castor wheelходова ролка
политех.castor wheelмалко ходово колело
арх.catherine-wheelкръгъл прозорец
политех.catherine-wheelрозетка
политех.centre wheelсредно колело
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain wheelверижно зъбно колело
политех.chain-wheel hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.change wheelсменяемо зъбно колело
политех.change-wheel driveзадвижване със сменни зъбни колела
политех.chevron wheelшевронно зъбно колело
политех.clogged grinding wheelзамазан шлифовъчен кръг
текст.cloth wheelизплитащо колело
политех.clutched hand wheelръчно колело
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
политех.cock wheelмеждинно зъбно колело
изч.code wheelкодиращ диск
политех.cog wheelцевно зъбно колело
политех.cog-wheel railwayзъбчат железница
политех.cogged wheelцевно зъбно колело
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
политех.cone grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.cone grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
ел.connecting cableрекордоман
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.control wheelръчно колело за управление
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupled wheelзацепено колело
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.crank fly wheelмаховик с кривошип
политех.crown wheelзъбен венец
добави значение или превод тук