brake expander

  • Обща политехника
  • задействуваща гърбица на спирачка
158 допълнителни резултата:
политех.air-operated brakeвъздушна спирачка
политех.air-operated hydraulic brakeпневмохидравлична спирачка
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.back-pedalling brakeспирачка, която действа при обратно натиснат педал
политех.band brakeлентова спирачка
политех.belt brakeлентова спирачка
политех.block brakeчелюстна спирачка
brakeбранувам
brakeмъналка
brakeспирачка
brakeголяма брана
brakeчукам, мъна (лен, коноп)
текст.brakeмъначка на лен
политех.brakeчукам лен
политех.brake actionспиране
политех.brake applicationзадействуване на спирачна система
политех.brake armспирачен лост
политех.brake assemblyспирачна система
политех.brake bandспирачна лента
политех.brake barспирачен лост
политех.brake beamспирачен лост
политех.brake cableспирачно въже
политех.brake camгърбица на спирачен барабан
политех.brake clevisвилка от механизма за затягане на спирачката
политех.brake coneспирачен конус
политех.brake crankспирачна ръчка
политех.brake cylinderспирачен цилиндър
политех.brake diskспирачен диск
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.brake dynamometerдинамометрична спирачка
политех.brake electromagnetспирачен електромагнит
политех.brake gearспирачен механизъм
политех.brake gearспирачка
политех.brake governingрегулатор със спирачка
политех.brake headспирачна обувка
политех.brake holder blockспирачна челюст
политех.brake hoopспирачна лента
политех.brake horsepowerспирачна мощност
политех.brake leverспирачен лост
политех.brake loadспирачен товар
политех.brake motorспирачен двигател
политех.brake parachuteспирачен парашут
политех.brake pedalспирачен педал
политех.brake pipeвъздухопровод на въздушна спирачна система
политех.brake pistonбутало на спирачен цилиндър
политех.brake powerмощност на спирачна система
политех.brake powerефективна мощност
политех.brake pressureналягане при спиране
политех.brake pulleyспирачна шайба
политех.brake pulleyспирачен барабан
политех.brake push rodспирачен лост
политех.brake ratchetзапиращ механизъм с храпово колело
политех.brake resistanceспирачно съпротивление
политех.brake rocketспирачна ракета
политех.brake rodспирачен лост
политех.brake scotchспирачен клин
политех.brake screwспирачен винт
политех.brake shaftспирачен вал
политех.brake shoeспирачна челюст
политех.brake slipperспирачна челюст
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
политех.brake spindleспирачен вал
политех.brake springспирачна пружина
политех.brake strapспирачна лента
политех.brake surfaceспирачна повърхнина
политех.brake testизпитване на спирачки
политех.brake testerуредба за изпитване на спирачки
политех.brake torqueусукващ момент при спиране
политех.brake torqueспирачен момент
политех.brake valveклапан на пневматична спирачка
политех.brake wheelспирачно колело
политех.brake-band clevisпрът за затягане на лентова спирачка
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.brake-rod yokeвилка на спирачен тегличен прът
политех.brake-shoe pin bushingлагер на спирачна челюст
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cam brakeгърбична спирачка
политех.centrifugal brakeцентробежна спирачка
политех.chain brakeверижна спирачка
политех.cheek brakeчелюстна спирачка
сп.chest expanderекспандер
политех.clasp brakeдискова спирачка
политех.coaster brakeспирачка с празен ход
политех.compressed-air brakeвъздушна спирачка
политех.cone brakeконусна спирачка
политех.counterweight brakeспирачка с противотежест
политех.dead-weight brakeспирачка с противотежест
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
политех.differential brakeдиференциална спирачка
политех.disk brakeдискова спирачка
политех.double-block brakeдвучелюстна спирачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.dynamometer brakeдинамометрична спирачка
политех.eddy-current brakeелектрическа спирачка, почиваща на принципа на вихровите токове
политех.emergency brakeаварийна спирачка
expanderразширител
сп.expanderекспандер
политех.expanding brakeспирачка с разтварящи се челюсти
политех.external contracting brakeспирачка с външни челюсти
политех.fabric brakeспирачка с фрикционни накладки
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fluid brakeхидравлична спирачка
политех.foot brakeкрачна спирачка
авто.free-wheel brake rollerролка на механизъм за свободен ход
политех.freewheel-brake-roller cageсепаратор за ролките на механизъм за свободен ход
политех.friction brakeфрикционна спирачка
политех.gudgeon expanderприспособление за развалцоване и разширяване на тръби
политех.hand-lever brakeръчна спирачка
политех.hoisting gear brakeспирачка на подемен механизъм
политех.holding brakeзастопоряваща спирачка
hydraulic brakeхидравлична спирачка
политех.internal-expanding brakeспирачка с разтварящи се челюсти
политех.lever brakeлостова спирачка
политех.lifting brakeспирачка на подемен механизъм
политех.link brakeлентова спирачка с дървени накладки
политех.load brakeспирачка на подемен механизъм
политех.load pressure brakeспирачка, която се задейства от теглото на товара
политех.load reaction brakeспирачка, която се задейства от теглото на товара
политех.magnetic brakeмагнитна спирачка
политех.make-and-brake currentпрекъснато-продължителен ток
политех.maley brakeелектромеханична спирачка
политех.multiple-disk brakeмногодискова спирачка
политех.oil brakeмаслена спирачка
авто.parking brakeръчна спирачка
политех.pedal brakeкрачна спирачка
политех.pneumatic brakeпневматична спирачка
политех.power brakeмеханична спирачка
жп.rail brakeвагонозадържател
жп.rail joint expanderприспособление за осигуряване температурна фуга между релси
политех.regulating brakeрегулираща спирачка
политех.rim brakeспирачка, която действа на венеца
политех.safety brakeпредпазна спирачка
политех.safety brakeаварийна спирачка
политех.screw brakeвинтова спирачка
политех.self-energizing brakeавтоматична спирачка
политех.service brakeработна спирачка
политех.servo-brakeсервоспирачка
политех.shoe brakeчелюстна спирачка
политех.slewing-gear brakeспирачка на въртящ механизъм
политех.slowing-down brakeзабавяща спирачка
политех.solenoid brakeелектромагнитна спирачка
жп.spacing rail brakeвагонозадържател за интервално спиране
политех.speed brakeцентробежна спирачка
политех.spindle brakeвинтова спирачка
политех.sticking of brakeзаклинване на спирачка
политех.stopping brakeзастопоряваща спирачка
политех.strap brakeлентова спирачка
ел.total brake timeпълно време на изключване
жп.track brakeрелсова спирачка
политех.travelling gear brakeспирачка на ходов механизъм
политех.tube expanderприспособление за развалцоване и разширяване на тръби
политех.tyre brakeспирачка действаща на гума
политех.vacuum brakeвакуумна спирачка
политех.wedge brakeклинова спирачка
политех.weight brakeспирачка с противотежест
политех.with vacuum power brakeспирачка с вакуумен усилвател
добави значение или превод тук