screw barrel

  • Обща политехника
  • шнеков цилиндър
200 допълнителни резултата:
политех.abutment screwопорен винт
политех.abutment screwвинтов ограничител
политех.adjusting screwрегулиращ винт
политех.adjusting screwстопорен винт
политех.air screwвъздушно витло
политех.anchor screwанкерен болт
политех.anchoring screwфиксиращ винт
политех.anchoring screwанкерен болт
политех.attachment screwсъединителен винт
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.backing screwопорен винт
политех.backing-up screwопорен винт
политех.ball screwсачмено-винтова двойка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bench screwшлосерско менгеме
политех.binder screwстопорен винт
политех.binding screwстопорен винт
политех.bleed screwкух винт
политех.bleeder screwкух винт
политех.body of screwтяло на винт
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.brake screwспирачен винт
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.butterfly screwвинт с крилчата глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cap screwсъединителен винт
политех.cap screwвинт с глава за ключ
политех.cap screwкалпаковидна гайка
политех.cap-screw counterboreзенкер за изработване на глава на винт
политех.capstan screwводещ винт на шейна на револверяа глава
политех.capstan screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.capstan-headed screwвинт с отвори за ключ в главата
мин.casing barrelядкова тръба
политех.check screwрегулиращ винт
политех.check screwзакрепващ винт
политех.clamp screwпритягащ винт
политех.clamping screwпритягащ винт
политех.closing screwрезбова пробка
политех.co-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в една посока
жп.coach screwтирфон
политех.coach screwвинт за дърво
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.conical screwконусен шнек
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.constant-lead screwшнек с резба с постоянен ъгъл на наклона на винтовата линия
политех.constant-taper screwшнек с постоянна стъпка и намаляваща дълбочина на резбата
политех.conveying screwвинт на шнеков транспортьор
политех.conveyor screwвинт на шнеков транспортьор
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.cored screwкух шнек
политех.counter-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в противоположни посоки
политех.countersunk screwвинт със скрита глава
политех.countersunk-headed screwвинт със скрита глава
политех.coupling screwпритягащ винт
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
политех.cross-traverse screwводещ винт за напречно подаване
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.cylindrical screwцилиндричен шнек
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.differential screwдиференциален шнек
политех.differential screw jackдиференциален крик
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double screwдвоен шнек
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-screw extruderдвушнеков екструдер
политех.double-shoulder screwвинт със стъпаловидно стебло
политех.double-threaded screwдвуходов винт
политех.dowel screwшпилка с резба на двата края
политех.draw screwвинт или кука за изваждане на модел
политех.drive screwсамонарязващ винт
политех.drive screwходов винт
политех.driving screwводещ винт
политех.eared screwвинт с крилчата глава
политех.edison screwедисонова резба
политех.edison screw capедисонов цокъл
политех.edison-screw holderфасунга с едисонова резба
политех.elevating screwподемен винт
политех.engaging screwводещ винт
политех.expansion screwразпъващ винт
политех.eye screwвинт с халка
политех.fastening screwпритягащ винт
политех.feeding screwподаващ шнек
политех.feeding screwходов винт
политех.fellow screwвинт за дърво
политех.female screwгайка
политех.female screwвинт с гнездо за ключ
политех.female-screw cutting toolнож за нарязване на вътрешна резба
политех.fillet of screwвитка на резба
политех.filling screwпробка с резба
политех.fillister-head screwвинт с цилиндрична глава и заоблен край
политех.fine-pitch screwвинт със ситна резба
политех.fitting screwсъединителен винт
политех.fitting screwфиксиращ винт
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.flat fillister-head screwвинт с ниска цилиндрична глава
политех.flat pivot point screwфиксиращ винт с цилиндричен край
политех.flat-head screwвинт с ниска глава
политех.flat-head thumb screwвинт с ниска глава с накатка
политех.flat-point screwфиксиращ винт с плосък край
политех.fly-head screwвинт с крилчата глава
политех.focusing screwфокусиращ винт
политех.forcing screwсилов винт
политех.forked-screw driverвилкообразна отвертка
политех.four-barrelчетирицевен
политех.gib screwвинт за клин за регулиране на хлабината на направляващи
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.goliath edison screw capвинтов цокъл за големи лампи
политех.governing screwрегулиращ винт
политех.grub screwвинт със скрита глава
политех.grub screwвинт с прорез за отвертка
политех.guide screwходов винт
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.hand screwстопорен ръчен винт
политех.hand screwвинт с крилчата глава, ръчен крик
политех.helicoid screwвинт
политех.helicoid screwчервяк
политех.helicopter screwносещ ротор на вертолет
политех.hexagon-head screwвинт с шестоъгълна глава
политех.high-pitch screwвинт с едра резба
политех.holding screwпритискащ болт
политех.hook screwвинт-кука
политех.housing screwпритискащ винт
политех.idle air adjusting screwрегулиращ винт за празен
пласт.injection screwшприцоващ шнек
политех.inner screwгайка
политех.inner screwвинт с гнездо за ключ
политех.inside screw chaserнож за нарязване на вътрешна резба
политех.instrument-headed screwвинт с полускрита глава
политех.internal screwгайка
политех.internal screwвинт с гнездо за ключ
политех.internal screw gaugeрезбова калибърна пробка
политех.jack screwвинт на крик
политех.jack screwвинтов крик
политех.jacking screwвинтов крик
политех.knurled-head screwвинт с глава с накатка
политех.knurled-knob screwвинт с глава с накатка
политех.knurled-thumb screwвинт с глава с накатка
политех.lag screwвинт за дърво с квадратна глава
политех.lead of screw threadход на резба
политех.lead screwходов винт
политех.lead screw gearзъбно колело на ходов винт
политех.lead screw guideнаправляваща конзола за ходов винт
политех.leading screwходов винт
политех.leading-screw bearingлавер на водещ винт
политех.left-handed screwвинт с лява резба
политех.levelling screwвинт за хоризонтиране
политех.lifting screwповдигателен винт
политех.lifting screwдемонтажен винт
политех.limit screwопорен винт
политех.little giant jack screwмалък винтов крик
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.lock screwзадържащ винт
политех.lock screwопорен болт
политех.locking screwопорен болт
политех.locking screwзадържащ винт
политех.long-pitch screwвинт с едра резба
политех.low-pitch screwвинт със ситна резба
добави значение или превод тук