steel-barrel motor

  • Обща политехника
  • електродвигател със стоманен цилиндричен корпус
200 допълнителни резултата:
политех.acid bessemer steelкисела бесемерова стомана
политех.acid-resistant steelкиселиноустойчива стомана
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
политех.actuating motorсерводвигател
политех.actuating motorпусков двигател
политех.adjustable-speed motorелектродвигател с регулируема скорост на въртене
политех.air motorпневматичен двигател
политех.air-cooled motorдвигател с въздушно охлаждане
политех.air-hardened steelсамозакаляваща се стомана
политех.air-hardening steelсамозакаляваща се стомана
политех.all-steelизцяло от стомана
политех.all-steel viceстоманено менгеме
политех.all-steel viseстоманено менгеме
политех.all-watt motorелектродвигател с потребяване само на активна мощност
мет.alloy steelлегирана стомана
политех.alloyed steelлегирана стомана
политех.alumetized steelалитирана стомана
политех.aluminized steelалитирана стомана
политех.antenna-scan motorелектродвигател за въртене на антена
политех.antenna-turning motorелектродвигател за въртене на антена
политех.armature-controlled motorелектродвигател с изменяемо напрежение на котвата
политех.armature-controlled motorелектродвигател с командване по
политех.austenitic manganese steelаустенитна манганова стомана
политех.austenitic steelаустенитна стомана
политех.automatic steelавтоматна стомана
политех.back-geared motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
стр.balanced steel ratioуравновесен процент на армировката
политех.band saw steelстомана за банцигоба лента
политех.bar steelпрътова стомана
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
мет.basic Bessemer steelтомасова стомана
мет.basic converter steelтомасова стомана
политех.basic open-hearth steelосновна мартенова стомана
мет.basic steelтомасова стомана
политех.basic steelосновна томасова стомана
политех.belted motor driveзадвижване от електродвигател с ремъчна предавка
мет.bessemer steelконверторна стомана, бесемерова стомана
политех.bloom steelстомана на блуми
политех.bloom steelблокова заготовка
политех.blower motorвентилаторен електродвигател
политех.blue steelоксидирана стомана с тъмносин цвят
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler steelкотелна стомана
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.brake motorспирачен двигател
политех.bright steelкалибрована стомана
политех.bright-drawn steelчистоизтеглена стомана
политех.bright-finished steelполирана стомана
политех.brush-lifting motorелектродвигател повдигане на четките
политех.brush-shifting motorшунтов колекторен двигател за променлив ток с подвижни четки
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.burnt steelпрегрята стомана
политех.cage motorелектродвигател с късо съединен ротор
политех.calorized steelалитирана стомана
стр.cam steel barкобилица
политех.canned motorхерметизиран двигател
политех.cantilever steel damстоманена язовирна стена с контрафорсни ферми
политех.capasitor-start motorелектродвигател с кондензаторно пускане
политех.capped steelполууспокоена стомана
мет.carbon steelвъглеродна стомана
политех.carbon-tool steelинструментална въглеродна стомана
политех.carburized steelцементована стомана
политех.cascade motorкаскаден агрегат
политех.case steelцементируема стомана
политех.case-hardened steelцементована стомана
мин.casing barrelядкова тръба
мет.cast steelлята стомана, стомана за отливки
политех.cast steelлята стомана
политех.cast steelстоманени отливки
мет.casting steelлята стомана, стомана за отливки
политех.cement steelцементована стомана
политех.cemented steelцементована стомана
политех.charcoal-burning motorгазгенераторен двигател
политех.chilled steelзакалена стомана
политех.chisel tool steelстомана за секачи
политех.chrome steelхромова стомана
политех.chrome-manganese steelхром-манганова стомана
политех.chrome-nickel steelхром-никелова стомана
политех.chrome-tungsten steelхром-волфрамова стомана
политех.chrome-vanadium steelхром-ванадиева стомана
политех.chromium steelхромова стомана
политех.clad steelплакирана стомана
политех.cobalt steelкобалтова стомана
политех.cold-drawn steelстудено изтеглена стомана
политех.cold-rolled steelстуденовалцована стомана
политех.cold-shaping steelстуденодеформируема стомана
политех.cold-short steelстомана, крехка при ниска температура
политех.cold-working die steelстомана за направа на щампи
политех.combustion motorдвигател с вътрешно горене
политех.commercial steelобикновена въглеродна стомана
политех.commutator motorколекторен електродвигател за променлив ток
политех.complex alloyed steelсложнолегирана стомана
политех.compound-wound motorелектродвигател със смесено възбуждане
политех.compressed-air motorвъздушен двигател
политех.consequent-pole motorелектродвигател с полюсно-превключваема намотка
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-speed motorдвигател с постоянна скорост на въртене
политех.constant-voltage motorелектродвигател за постоянно напрежение
политех.constructional steelконструкционна стомана
авт.control motorизпълнителен двигател
политех.controlled rimming steelполууспокоена стомана
политех.converted steelцементована стомана
мет.converter steelконверторна стомана, бесемерова стомана
политех.converter steelконверторна стомана
политех.corrosion-resistant steelкорозионноустойчива стомана
политех.corrugated steelвълниста стомана
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.creep-resistant steelстомана, устойчива на пълзене
политех.crucible steelтигелна стомана
политех.crude steelнерафинирана стомана
политех.cryogenic steelстомана за много ниски температури
политех.cumulative compound motorелектродвигател с еднопосочно смесено възбуждане
политех.dead steelуспокоена стомана
политех.dead steelстомана, неподдаваща се на термична обработка
политех.dead-draw steelзакалена стомана, подложена на високотемпературно отвръщане
политех.dead-drawn steelзакалена стомана, подложена на високотемпературно отвръщане
политех.dead-hard steelстомана с висока твърдост
политех.dead-melted steelнапълно дезоксидирана стомана
политех.dead-mild steelмека стомана
политех.dead-soft steelмека стомана
политех.decompounded motorпротивокомпаундиран електродвигател с преобладаващо възбуждане
политех.deep-bar motorелектродвигател с дълбоки канали
политех.deep-drawing steelстомана за дълбоко изтегляне
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.diaphragm motorмембранен серводвигател
политех.diesel motorдизелов двигател
политех.differential compound motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.direct-current motorелектродвигател за постоянен ток
политех.direct-drive motorдиректно свързан двигател
политех.direct-motorзадвижван от отделен двигател
политех.direct-strutted steel damстоманена язовирна стена с полегати контрафорси
политех.doctor blade steelстомана за хирургически инструменти
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-refined steelдвойно рафинирана стомана
политех.drawn-shell motorелектродвигател с корпус, пригоден за вграждане
политех.drill steelстомана за свредла
политех.drill steelсондажна стомана
мин.drill-motor rotor vaneлопатка на ротор на турбопробивач
политех.drooping-speed motorелектродвигател с падаща характеристика на скоростта
политех.dual-field motorелектродвигател с две възбудутелни намотки
политех.dual-frequency motorдвучестотен електродвигател
политех.dual-motor driveзадвижване от два двигател
политех.dual-voltage motorелектродвигател за две напрежения
политех.duplex steelдуплекс-стомана
мет.electric furnace steelелектростомана
тех.electric motorелектромотор
политех.electric motorелектродвигател
мет.electric steelелектростомана
политех.electric-motor driveзадвижване с електродвигател
политех.electrostatic motorелектростатичен двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
политех.eutectoid steelевтектоидна стомана
авто.explosion motorдвигател с вътрешно горене
политех.extra-high tensile steelстомана със свръхвисока якост
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
политех.extra-soft steelмека стомана
добави значение или превод тук