barren rock

  • Геология
  • безрудна скала
143 допълнителни резултата:
политех.abutment braced-in rockбрегови устой на язовирна стена
геол.abyssal rockдълбочинна скала
barrenбезплоден, ялов, безрезултатен
barrenзасушлив
barrenнеплодороден, непроизводителен
barrenбезсъдържателен, безинтересен
barrenлишен (of от), празен, сух, беден, гол
политех.barren intercalationпрослойка от безрудни скали
политех.barren mineralнеруден минерал
политех.barren solutionотпадащ разтвор
мин.barren spotнепродуктивна зона
политех.base rockосновна скала
геол.basic rockосновна скала
геол.bed rockосновна скала
геол.bed rockматеринска скала
стр.bed rockскално легло на фундамент
геол.biogenic rockорганогенна скала
геол.blossom rockокислена скала
политех.broken rockтрошляк
политех.coarse rockедри скални отломки
геол.country rockвместващи скали
политех.country rockкоренни скали
геол.dead rockбезрудна скала
геол.decayed rockизветряла скала
мин.draw rockбезрудна скала
политех.dumped rockкаменен насип
геол.effusive rockефузивна скала
геол.eruptive rockмагмена скала
мин.explosive rockстреляща скала
политех.fissured rockнапукана скала
муз.folk rockфолкрок
политех.grouting of rock foundationциментиране на скална основа
муз.hard rockхардрок
политех.hard-rock concreteбетон с парчета от твърда скала
геол.host rockвместваща скала
политех.lime rockваровик
геол.non-rockнескален
геол.oil-reservoir rockскала, колектор на нефт
геол.ore rockрудоносна скала
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.paint rockжелязна охра
политех.phosphate rockфосфорит
геол.plutonic rockплутонична скала
геол.pudding rockконгломерат
политех.quarry rockломен камък
мин.rigidity of rockустойчивост на скали
rockскала, канара, камък
rockрокендрол
rockтанцувам/пея рок
rockкамък
rockмногоцветна захарна пръчка
rockлюлеене, клатене, люшкане
rockлюлея (се), клатя (се), люшкам (се), разтърсвам (се), разклащам (се)
rockзашеметявам, замайвам
геогр.rockГибралтар
геогр.rockНюфаундлен
политех.rockскален
разг.rockrocks - пари
политех.rock alumприродна стипца
геол.rock asphaltасфалтошист
политех.rock augerспирална бургия за пробиване в скали
политех.rock ballastбаластра от трошена скала
муз.rock bandрокбанда
геол.rock bindпясъчен шист
политех.rock boltанкерен болт
мин.rock bolterмеханичен ударен инструмент за поставяне на анкерни болтове
политех.rock breakerкаменотрошачка
мин.rock burstскален удар
мин.rock cavityсвод на обрушване
политех.rock cavityпукнатина в скала
геол.rock characterлитоложка характеристика на скала
политех.rock crusherкаменотрошачка
политех.rock crystalпланински кристал
геол.rock decayизветряване на скали
политех.rock deformationдеформация на скали
политех.rock depositскално наслояване
геол.rock depressionслягане на скали
муз.rock dinosaurрокдинозавър
политех.rock drillдлето за пробиване
политех.rock drillпробивен чук
политех.rock embankmentскален насип
политех.rock excavationскални изкопни работи
геол.rock fabricконфигурацията/начинът на подреждане на елементите, които влизат в състава на дадена скала
политех.rock fabricпетротектоника
геол.rock failureскално обрушаване
мин.rock fillскално запълнение
политех.rock fillкаменен насип
политех.rock fillingпълнеж от камъни
геол.rock formationгеологичен хоризонт
политех.rock formationскална формация, планинообразуване
мин.rock gangwayгалерия, прокарана във вместващите скали
политех.rock gangwayскална галерия
rock gardenrockery
политех.rock gasприроден газ
муз.rock giantроквеликан
политех.rock glacierкаменен поток от ледников произход
политех.rock glacierкаменна река
политех.rock headingскална галерия напречно на кливажа
мин.rock heatскална топлина
политех.rock magnetismскален магнетизъм
геол.rock mantleскална обшивка
геол.rock massскален масив
мин.rock mechanicsскална механика
геол.rock permeabilityпропускливост на скали
минер.rock phosphataseфосфорит
мин.rock pressureскален натиск
мин.rock propellingизхвърляне на скала при взрив
политех.rock quarryкаменоломна
минер.rock saltхалит
политех.rock saltкаменна сол
геол.rock streamскален разсип
мин.rock stressнапрежение в скали
муз.rock symbolроксимвол
муз.rock textureрокфактура
политех.rock toeдренажна призма от камък
муз.rock veteranрокветеран
политех.rock woodsразновидност на азбест
геол.rock-buildingскалообразуващ
политех.rock-cutврязан в скала
мин.rock-dust barrierзаслон от инертен прах
мин.rock-dusting machineмашина за опрашване с инертен прах
политех.rock-fill damкаменонасипна язовирна стена
политех.rock-fill toeдренажна призма от камък
мин.rock-filled cribскарен крепеж
политех.rock-filled crib timber damдървена язовирна стена със сандъчно-
геол.rock-formingскалообразуващ
геол.rock-gradient temperatureгеотермичен градиент
геол.rock-makingскалообразуващ
rock-oilнефт
мет.rock-over tableобръщаема маса
политех.rock-over tableпреобръщаща се маса
мин.rock-roller bitролково сондажно длето
политех.solid rockскалиста основа
геол.stratified rockслоеста скала
геол.tent rockеоличен
политех.trash-rockзадържаща решетка
мин.virgin-rock temperatureтемпература на скалите в ненарушен масив
геол.volcanic rockвулканит
геол.wall rockстранична скала
политех.wall rockвместваща скала
мин.wall rock breakingподкопаване
политех.wall rock breakingвзривяване на странични скали
геол.water-bearing rockводоносна скала
добави значение или превод тук