cable compression gland

  • Електричество и електротехника
  • щуцер
199 допълнителни резултата:
анат.abdominal salivary glandзадстомашен
политех.adiabatic compressionадиабатично сгъстяване
мед.adrenal glandнадбъбречна жлеза
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
политех.antenna cableантенен кабел
анат.anterior pituitary glandаденохипофиза
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.armour glandизвод за присъединяване към бронята на кабел
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.axial compressionосово свиване
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
тлв.bandwidth compressionкопмпресиране на честотни ленти
политех.bare cableнеизолиран проводник
мед.Bartholin' s glandбартолинова жлеза
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан като въже орнамент
арх.cableусукан орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carrying cableносещо въже
кораб.chain cableкотвена верига
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.cold compressionформуване под налягане на студено
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
compressionкомпресионен
авто.compressionсгъстителен
тех.compressionнагнетателен
тех.compressionпритискателен
тех.compressionкомпримиране
политех.compressionуплътнение, сбиване, пресоване, сгъстяване, компресия
compressionсвиване, сгъстяване, натиск, тех. компресия
compressionсбитост, стегнатост (на стил и пр.)
софт.compressionкомпресиране
политех.compression apparatusкомпенсационна уредба
мех.compression areaзона на натиск при огъване
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.compression chamberкомпресионна камера
политех.compression chordнатиснат пояс на ферма
политех.compression coefficientкоефициент на свиване
политех.compression curveкрива на сгъстяването
мин.compression damageразрушване под въздействие на скалния натиск
политех.compression deformationдеформация при натиск
политех.compression diagonalнатиснат диагонален прът
политех.compression failureразрушаване при натиск
политех.compression fibreнатиснато влакно
политех.compression flangeнатиснат пояс
политех.compression flowтечение под действие на налягане
политех.compression formingогъване чрез притискане към блок
политех.compression fractureразрушаване при натиск
политех.compression glandкабелен вход с еластично уплътнение
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.compression ignition engineдизелов двигател
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
политех.compression linkнатоварен елемент
политех.compression loadнатоварване при натиск
политех.compression memberелемент, работещ на натиск
политех.compression mouldформа за директно пресоване
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
политех.compression plateнатискова плоча
политех.compression pressureнатисково налягане
политех.compression pumpнагнетателна помпа
политех.compression pumpкомпресор
политех.compression ratioстепен на на сгъстяване
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compression reinforcementарматура
политех.compression reinforcementподложка на натиск
политех.compression release valveдекомпресионен клапан
политех.compression ribусилено ребро
политех.compression ringуплътнителен бутален пръстен
политех.compression riveterпневматична нитовъчна машина
политех.compression rollerуплътнителен каландров валяк
политех.compression sectionзона на налягане
мех.compression setостатъчна деформация при натиск
политех.compression shockударна вълна
политех.compression shockскок на уплътнение
политех.compression spaceкомпресионна камера
политех.compression springпружина, работеща на натиск
политех.compression springпритискаща пружина
мет.compression strengthякост на натиск
добави значение или превод тук