double-arm press

  • Обща политехника
  • двустойкова преса
200 допълнителни резултата:
политех.actuating armработно рамо на лост
политех.air-hydraulic pressвъздушно-хидравлична преса
кораб.anchor armрог на котва
политех.anchor armанкерна междина на мост
armоръжие, въоръжение
armвъоръжавам
armлапа, преден крайник
armснабдявам, съоръжавам
armподпора за ръката
armтясно продължение на замен/воден масив
armръка
израз.armгерб
съкращение.armAnti-Radar Missile
съкращение.armAnti-Radiation Missile
съкращение.armAdvanced RISC Machines
геогр.armръкав
тех.armлопатков
тех.armрамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
мет.armпресово рамо
воен.armоръжие
воен.armрод войска
воен.armзареждам/активирам оръжие
arm bandнадуваемa плувкa за ръka
политех.arm craneконзолен кран
политех.arm elevatorелеватор с носещи лапи
политех.arm fileедра пила с квадратно сечение
политех.arm lengthобсег на рамото на машина
политех.arm mixerлопаткова бъркачка
политех.arm of angleрамо на ъгъл
политех.arm of coupleрамо на две сили
политех.arm of craneстрела на кран
политех.arm of craneобсег на кран
политех.arm of forceрамо на сила
тех.arm restподлакътник
политех.arm sawръчен трион
политех.arm spacingотвор на машина за електросъпротивително заваряване
политех.arm stirrerлопаткова бъркачка
тех.arm supportподлакътник
политех.arm supportконзолна опора
политех.arm support bracketхобот на фрезмашина, поддържащо коляно
политех.arm support bracketопорен лагер на дорник
разг.arm wrestlerканадскаджия
политех.arm-support standстойка за допълнителна опора на хобота на фрезмашина
политех.arm-type holderлостов държач
политех.articulated armшарнирен лост
политех.assembling pressмонтажна преса
политех.autoclave pressавтоклавна преса
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.balancing armбалансир
политех.baling pressпреса за балиране
политех.bench pressнастолна преса
политех.bending pressпреса за огъване
политех.blanking pressрезачка
политех.blanking pressобрезвачка, преса за щанцоване, ковачна преса
blotter pressфилтър-преса
политех.blotter pressфилтърпреса
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
мин.boring armрежеща щанга
политех.bracket arm suspensionокачване по стълбов напречник
политех.brake armспирачен лост
двиг.breaker armчукче на прекъсвач
ел.bridge armрамо на мост
политех.briquette pressпреса за брикетиране
политех.broaching pressпрошивна машина
политех.bull pressпреса за рихтоване на метални профили
политех.bumper armконзола на буфер
политех.bushing pressпреса за набиване на втулки
политех.cabbaging pressпреса за балиране
жп.calling-on armповиквателно рамо на семафор
политех.cam pressексцентър-преса
политех.cantilever armконзола
жп.casting armоснова на рамото на семафор
политех.cloth pressмашина за пресоване на плат
маш.clutch armлост на съединител
политех.coining pressпреса за чеканене
мин.column armконзала на колонка на пробивен чук
политех.combat armбойно оръжие
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.control armлост за управление
политех.couch pressгаучпреса
политех.counterbalance armрамо на лост за противотежест
политех.crank pressексцентър-преса
политех.crimping pressпреса за гофриране
политех.cupping pressпреса за дълбоко изтегляне
политех.cuttind pressпреса за обрязване
политех.cuttind-out pressпреса за обрязване
полигр.cylinder pressплоскопечатна преса
политех.daylight pressетажна преса
политех.deep-drawign pressпреса за дълбоко изтегляне
политех.dial pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.die pressпреса за щамповане
политех.dipper armрамо на багерен кош
жп.direction-indicator armпътеуказател от семафорен тип
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
добави значение или превод тук