oil and gas

  • нефтогазов
200 допълнителни резултата:
жп.acceptance and departureприемно-отправен
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
Agency for Economic Analyses and ForecastingАгенция за икономически анализ и прогнози
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
биол.anatomical and morphologicalанатомо-морфологичен
andи
anda
ост.andако
разг.andда
политех.and functionфункция и
политех.and gateлогическа схема и
изч.and logical elementлогически елемент и
изч.and operationоперация и
изч.and operatorоператор и
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
геогр.Antigua and BarbudaАнтигуа и Барбуда
изк.application of drying oilолифление
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.back-and-forthвъзвратно-постъпателен
политех.back-and-forth amplitudeамплитуда на трептения
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.bank of oilнефтено находище
bar-and-pic chartциклограма
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
become null and voidобезсилвам се
become null and voidобезсилвам се
политех.bell-and-spigotщек-муфа
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
политех.benne oilсусамово масло
разг.billing and cooingджиджи-биджи
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
политех.black-mineral oilмазут
мед.bladder and rectumтазов резервоар
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
мин.bord-and-pillarкамерно-стълбова система на изработване
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
физ.Bose gasгаз на Бозе
геогр.Bosnia and HerzegovinaБосна и Херцеговина
политех.bottled gasбутилиран газ
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
мин.breast-and-pillarкамерно-стълбова система на разработване
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
ел.buck-and-boost regulatorрегулатор за повишаване и понижаване на напрежение
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.burnt gasотработен газ
ам.by and largeпоначало
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.cap-and-fuse blastingогнево взривяване
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
трансп.cargo-and-passengerтоваро-пътнически
хим.carrier gasгаз-носител
castor oilрициново масло
cause-and-effectпричинно-следствен
политех.cedar oilкедрово масло
политех.centering-and-facing toolнож за центриране и престъргване на чела
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
chemical and physicalхимико-физически
политех.chimney gasдимен газ
политех.churning of oilразпенване на масло
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
civil and erectionобщостроителен
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-and-hot testизпитване в студено и горещо състояние
политех.cold-and-hot testизпитване при ниски и високи температури
политех.coleseed oilрапично масло
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-panel wallстена от колони със запълване на просветите с панели
политех.colza oilрапично масло
политех.combination balancing-and-drilling machineмашина за уравновесяване на детайли чрез пробиване на отвори
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
астр.cometary gasкометен газ
тех.commissioning and adjustmentпусконаладка
политех.complex gasсмесен газ
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
construction and assembly worksстроително-монтажни работи
Construction and Repair Activitiesстроително-ремонтни дейности
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
мет.cope-and-drag patternделим модел
леяр.cope-and-drag patternдвуделен модел
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
политех.cracking gasкрекинггаз
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
бот.cup and saucer vineкобея
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cut oilемулгирано масло
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
добави значение или превод тук