can-filling-and-weighing machine

  • Обща политехника
  • машина за пълнене и претегляне на консервни кутии
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
жп.acceptance and departureприемно-отправен
политех.accounting machineфактурна машина
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
Agency for Economic Analyses and ForecastingАгенция за икономически анализ и прогнози
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
биол.anatomical and morphologicalанатомо-морфологичен
andи
anda
ост.andако
разг.andда
политех.and functionфункция и
политех.and gateлогическа схема и
изч.and logical elementлогически елемент и
изч.and operationоперация и
изч.and operatorоператор и
политех.angle-bending machineмашина за огъване
геогр.Antigua and BarbudaАнтигуа и Барбуда
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.back-and-forthвъзвратно-постъпателен
политех.back-and-forth amplitudeамплитуда на трептения
мин.back-filling systemсистема на разработване със слоеве и запълване
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.batch-weighing plantустройство за претегляне на съставките
политех.beading machineзикмашина
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
become null and voidобезсилвам се
become null and voidобезсилвам се
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-and-spigotщек-муфа
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
разг.billing and cooingджиджи-биджи
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
мед.bladder and rectumтазов резервоар
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
мин.bord-and-pillarкамерно-стълбова система на изработване
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
геогр.Bosnia and HerzegovinaБосна и Херцеговина
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
политех.bottle-rinsing machineмашина за изплакване на бутилки
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.bracket drilling machineконзолна пробивна машина
политех.braiding machineмашина за оплитане
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
текст.breaking machineочуквачка
политех.breaking machineмъначка
политех.breaking machineмашина за изпитване на разрушаване
мин.breast-and-pillarкамерно-стълбова система на разработване
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.brick-moulding machineтухларска преса
политех.broaching machineпротяжна машина
текст.broche weaving machineброширен тъкачен стан
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
текст.brushing machineмашина за четкане
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
ел.buck-and-boost regulatorрегулатор за повишаване и понижаване на напрежение
политех.bucket trenching machineтраншеен багер
текст.buffing machineмашина за шлифоване с пемза
политех.buffing machineмашина за полиране
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.bulb-blowing machineмашина за издуване на колби
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulb-washing machineколбомиячна машина
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
политех.burnishing machineмашина за полиране чрез валцоване на повърхностния слой
политех.burring machineмашина за сваляне на мустаци
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
хран.butter wrapping machineмаслоопаковъчен автомат
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
шив.button-hole machineиличарка
текст.buttonhole machineмашина за обшиване на илици
ам.by and largeпоначало
мин.caging machineпробутвач на вагони
политех.calculating machineкалкулатор
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-grinding machineкопирно-шлифовъчна машина
политех.cam-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.cam-milling machineкопирна фрезмашина за изработване на гърбици
политех.cambering machineмашина за профилно огъване
политех.camshaft-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
canконсерва, консервна кутия
canразливам в бидони
canможе, съществува възможност
canкана, канче
canв състояние съм, способен съм да, умея да
canимам право, разрешено ми е
canметален контейнер, бидон, гюм
canконсервирам
canмога
кож.canсушилен барабан за кожи
рад.canзаписвам на плоча или магнетофонна лента
разг.canзатвор
разг.canуволнявам, изключвам
разг.canспирам, прекратявам
добави значение или превод тук