belt grinding machine

  • Обща политехника
  • лентова шлифовъчна машина
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive beltшлифовъчна лента
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grindingлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
политех.accurate grindingточно шлифоване
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air beltвъздушен пояс
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle beltклинов ремък
политех.angle-bending machineмашина за огъване
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly beltмонтажен конвейер
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.back beltремък за обратен ход
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
политех.ball grindingтопково смилане
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластьор
тех.ballasting machineбаластер
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
beltколан
beltпояс, зона, район
beltto BELT up млъквам
beltколан, каиш, ремък, пояс
beltопасвам, препасвам, обгръщам
beltполоса
beltвтурвам се, хуквам
тех.beltтрансмисионен ремък, конвейер
воен.beltпълнител за автомат
политех.belt automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt brakeлентова спирачка
политех.belt carrierнаправляваща ролка на ремък
политех.belt cementлепило за ремъци
политех.belt coneстъпална ремъчна шайба
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
политех.belt conveyorлентов транспортьор
политех.belt courseпояс от тухлена зидария
политех.belt creepпълзене на ремък
политех.belt dischargeразтоварване на лента
политех.belt dressсмазка за ремъци
политех.belt driveремъчно задвижване
политех.belt drivenзадвижван от ремъчна предавка
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.belt dynamometerтрансмисионен динамометър
политех.belt elevatorлентов елеватор
политех.belt fastenerсъединител за ремък
политех.belt feederлентов транспортер
политех.belt flimsinessхлабина на гумена транспортна лента
политех.belt forkвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt gearingремъчна предавка
политех.belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.belt grindingлентово шлифоване с абразивна лента
политех.belt guardкожух за защитно ограждане на ремъчна предавка
политех.belt guideнаправляваща вилка за ремък
политех.belt headingконвейерна галерия
политех.belt hookскоби за съшиване на ремъци
политех.belt idlerнатягаща ролка за ремък
политех.belt jointремъчно съединение
политех.belt leakageпоток на разсейване във фазната зона
политех.belt loaderлентов транспортьор
политех.belt lubricantсмазка за ремъци
геол.belt of weatheringзона на изветряне
политех.belt polishingполиране с лента
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.belt powerремъчна предавка
политех.belt pullопъване на ремък
политех.belt pulleyремъчна шайба
политех.belt punchзамба за ремъци
политех.belt railподпрозоречен греда
жп.belt railwayпръстен
политех.belt railwayоколовръстен линия
политех.belt reverserустройство за автоматично преместване на ремък в реверсивен механизъм
политех.belt reversingобръщаме на посоката на движение чрез преместване на ремък
политех.belt rivetнит за ремъци
политех.belt rollerремъчна шайба с малък диаметър
политех.belt sawбанцигова лента
политех.belt screenлентово сито
политех.belt senderлентошлифовъчна машина
политех.belt sheaveремъчна шайба
политех.belt shifterвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt slipпреплъзване на ремък
политех.belt slipperлост за прехвърляне на ремък
политех.belt spanширочина на фазната зона
политех.belt stressнапрежение в ремък
политех.belt stretcherопъващо устройство за ремък
политех.belt tensionопъване на ремък
политех.belt tensionустройство за опъваме на ремък
политех.belt tensionerустройство за опъваме на ремък
политех.belt tightenerопъваща ролка за ремък
политех.belt transmissionремъчна предавкал
политех.belt transmissionремъчно задвижване
политех.belt transportлентов транспорт
политех.belt transporterлентов транспортьор
политех.belt tripperразтоварващо устройство за лентов транспортьор
политех.belt tyreрадиална гума
политех.belt-conveyedтранспортируем с транспортна лента
мин.belt-lifting arrangementустройство за регулиране налягането на лентов транспортъор
политех.belt-lifting arrangementприспособление за сваляне на ремък
политех.belt-pulley flywheelремъчна шайба-маховик
политех.belt-shifter camгърбичен барабан за задвижване на вилката прехвърляща ремъка
политех.belt-shifting deviceмеханизъм за прехвърляне на ремък
политех.belt-stretching rollerопъваща шайба за ремък
политех.belt-tension automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt-tensioning pulleyопъваща шайба
политех.belt-tightening pulleyопъваща шайба
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending machineмашина за огъване
политех.bevel grindingшлифоване под ъгъл
политех.bevel grinding attachmentприспособление за шлифоване на конусни повърхнини
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
политех.bottle-rinsing machineмашина за изплакване на бутилки
политех.bottom beltдолен клон на лента
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.bracket drilling machineконзолна пробивна машина
политех.braiding machineмашина за оплитане
текст.breaking machineочуквачка
политех.breaking machineмъначка
политех.breaking machineмашина за изпитване на разрушаване
добави значение или превод тук