brick-moulding machine

  • Обща политехника
  • тухларска преса
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive brickбрус
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
политех.acid brickсиликатна тухла
политех.ackrington brickтухла от акриктонска глина
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.adobe brickкирпич
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air brickкуха тухла
политех.air brickкирпич
политех.air-dried brickкирпич
политех.air-dried brickсурова тухла
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.alumina brickалумоокисна тухла
политех.american brickамериканска тухла
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
политех.antique brickтъмночервена тухла с грапава повърхност
политех.arch brickклиновидна тухла
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
политех.ashlar brickоблицовъчна тухла
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
политех.autoclave mouldingпресоване в автоклав
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.back-up brickтухли за пълнеж
политех.backing brickтухли за пълнеж
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.bauxite brickбокситна тухла
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending machineмашина за огъване
политех.bevelled brickскосена тухла
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body brickдобре изпечена тухла
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
политех.bottle-rinsing machineмашина за изплакване на бутилки
политех.bottom brickтухла за подова настилка
политех.box drying machineкамерна сушилня
леяр.box mouldingформоване в каса
политех.bracket drilling machineконзолна пробивна машина
политех.braiding machineмашина за оплитане
текст.breaking machineочуквачка
политех.breaking machineмашина за изпитване на разрушаване
политех.breaking machineмъначка
brickкеремиденочервен, брик
brickоблицовам с тухли, правя тухлена настилка
brickтухла
brickзазиждам (врата, прозорец и др.)
brickкирпич в (мн.ч)
brickнаправен/изграден от тухли, тухлен
brickкалъп, блок, брикет, блокче шоколад/сладолед/пресован чай и пр.
политех.brick archтухлен сводов крепеж
политех.brick archтухлен свод
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.brick batполовин тухла
политех.brick chimneyтухлен комин
политех.brick clayглина за тухли
политех.brick fieldтухларна
политех.brick fieldтухларница
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
политех.brick girderгреда от армирани тухли
политех.brick jointнож за фугиране
политех.brick kilnпещ за изпичане на тухли
политех.brick kilnпещ за печене на тухли
политех.brick layerзидар
политех.brick liningтухлена облицовка
политех.brick masonзидар, работещ тухлена зидария
политех.brick masonryтухлена зидария
политех.brick pitкладенец от тухлена зидария
brick redкеремиденочервен цвят
политех.brick rubbleнатрошени тухли
политех.brick settingтухлена зидария
политех.brick trowelмистрия
политех.brick vaultтухлен свод
политех.brick veneerтухлена облицовка
политех.brick yardsтухлен склад
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
мин.brick-linedзакрепен с тухли
политех.brick-lined masonryзидария с тухлена облицовка
brick-redкеремиденочервен
политех.brick-wareтеракотено изделие
политех.broaching machineпротяжна машина
текст.broche weaving machineброширен тъкачен стан
политех.broken brickтухлени отломки
текст.brushing machineмашина за четкане
политех.bucket trenching machineтраншеен багер
текст.buffing machineмашина за шлифоване с пемза
политех.buffing machineмашина за полиране
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.bulb-blowing machineмашина за издуване на колби
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulb-washing machineколбомиячна машина
политех.burnishing machineмашина за полиране чрез валцоване на повърхностния слой
политех.burnt brickизпечена тухла
политех.burring machineмашина за сваляне на мустаци
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
хран.butter wrapping machineмаслоопаковъчен автомат
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
шив.button-hole machineиличарка
текст.buttonhole machineмашина за обшиване на илици
мин.caging machineпробутвач на вагони
политех.calculating machineкалкулатор
политех.cam-grinding machineкопирно-шлифовъчна машина
политех.cam-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.cam-milling machineкопирна фрезмашина за изработване на гърбици
политех.cambering machineмашина за профилно огъване
политех.camshaft-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.can-closing machineмашина за затваряне на консервни кутии
политех.can-filling machineмашина за пълнене на консервни кутии
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.can-making machineмашина за изработване на консервни кутии
политех.can-opening machineмашина за отваряне на консервни кутии
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.can-soldering machineмашина за спояване на консервни кутии
политех.capsuling machineмашина за запушване на бутилки
изч.card-sorting machineмашина за сортиране на перфокарти
добави значение или превод тук