barred button quail

  • препасков
74 допълнителни резултата:
политех.actuated buttonнатиснат бутон
разг.belly-buttonпъп
buttonслагам/зашивам копчета на
buttonкопче
buttonбутон
buttonцветна пъпка, млада, още неразтворена гъба
тех.buttonзаглушка
ел.buttonкнопка
политех.buttonдиск
buttonзакопчавам (се) (за рокля и пр.) (и с up)
ент.buttonлистозавивачка
муз.button accordionбаян
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.button dieплашка за окончателна обработка
политех.button headsполуобла глава
сп.button liftпаничков ски влек
орн.button quailтрипръстка
шив.button sewerкопчарка
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
текст.button shearsножица за прорязване на илици
политех.button switchбутонен превключвател
политех.button weldingточково електросъпротивително заваряване с подложени дискове
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
шив.button-hole machineиличарка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
тлф.call buttonповиквателен бутон
политех.catch buttonбутон за изключване
политех.control buttonбутон за управление
политех.danger buttonавариен бутон
изч.edit-facility buttonбутон за редактиране
политех.emergency buttonавариен бутон
тех.four-buttonчетирибутонен
политех.head-lighted buttonбутон с монтирана в него лампа
политех.key buttonбутон на клавиатурата
политех.latching buttonбутон с ключалка
политех.locking buttonбутон с фиксация
авт.menu buttonбутон за извеждане на инструкции
авт.mode-selected buttonбутон за избиране режима на работа
panic buttonпаникбутон
политех.play buttonизпълнителен бутон
политех.puch-button assemblyбутонно табло
политех.puch-button dialбутонен номероизбирач
политех.pull buttonбутон
политех.pull-button contactбутонен контакт, които се затваря с изтегляне
политех.push buttonбутон
push-buttonбутонен
политех.push-button actuatorбутонен превключвател
ел.push-button contactбутонен контакт, който се затваря с натискане
политех.push-button controlбутонно управление
политех.push-button control systemбутонна система на управление
политех.push-button keyбутон за аретир
политех.push-button stationбутонен пункт
политех.push-button switchбутонен прекъсвач
политех.push-button telephoneтелефон с бутони
политех.push-button tuningклавишна настройка
quailпъдпъдък (Coturnix communis)
quailbob-white
инф.radio buttonрадиобутон
политех.signal buttonсигнален бутон
авт.soft buttonбутон с програмируемо функционално предназначение
политех.spiring-return buttonбутон с пружинно връщане
политех.start buttonпусков бутон
политех.starting buttonпусков бутон
политех.stop buttonбутон за спиране
политех.stop-all buttonавариен бутон
политех.touch buttonбезконтактен бутон
политех.trigger buttonпусков бутон
политех.trip buttonбутон за разединяване
политех.turn buttonвъртящ се бутон
хард.two-buttonдвубутонен
добави значение или превод тук