balance cable

  • Минно дело
  • заднотягово въже
  • Обща политехника
  • валансиращо въже
198 допълнителни резултата:
политех.absorption balanceабсорбционна везна
acid-alkaline balanceкиселинно-алкално състояние
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerodynamic balanceаеродинамична везна
политех.aerodynamic balanceаеродинамичен компенсатор
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.analytical balanceаналитична везна
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back balanceбремсберг с един релсов път
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
balanceбалансираност
ел.balanceсиметрирам
сч.balanceсалдирам
политех.balance attenuationбалансно затихване
политех.balance beamуравновесяваща греда
политех.balance beamкобилица
политех.balance boxкутия за противотежест
мин.balance browбремсберг с клетка
политех.balance checkпроверка на нулата
политех.balance checkконтрол на изходното положение
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balance converterпреходно устройство от коаксиална към симетрична линия
политех.balance convertorпреходно устройство от коаксиална към симетрична линия
политех.balance craneкран с противотежест
политех.balance crankръчка с противотежест
политех.balance factorкоефициент на уравновесеност
политех.balance indicatorуказател на равновесие
политех.balance levelнивелир
политех.balance massуравновесяваща маса
ел.balance methodкомпенсационен метод
ик.balance of accountсалдо по сметка
ик.balance of debtостатък по непогасен дълг
политех.balance of natureекологичен баланс
фин.balance of paymentплатежен баланс
политех.balance panблюдо на везни
политех.balance pistonуравновесяващо бутало
политех.balance pitшахта за противотежест
политех.balance pivotопорна точка на лост
политех.balance pointточка на равновесие
фин.balance sheetбалансов отчет
политех.balance staffос на баланс
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.balance weightпротивотежест
политех.balance wheelмаховик
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцер
ел.cable glandщуцерен
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.calorific balanceтоплинен баланс
политех.carrying cableносещо въже
политех.centi-ampere balanceтокова везна на келвин
кораб.chain cableкотвена верига
политех.coarse balanceгрубо регулиране
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.colour balanceбаланс на цветове
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
ел.connecting cableрекордоман
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.counter-balance momentуравновесяващ момент
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.damped balanceуспокоена везна
политех.deci-ampere balanceокова везна
политех.deci-ampere balanceтокова везна
политех.decimal balanceдесетична везна
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.degree of balanceточност на настройка
политех.detailed balanceдетайлно равновесие
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.duplex cableдвоен кабел
добави значение или превод тук