cable-belt conveyor

  • Обща политехника
  • въжено-лентов транспортьор
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive beltшлифовъчна лента
политех.abrasive-belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grindingлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerial conveyorвисящ транспортьор
политех.aerial conveyorвисяща въжена линия
политех.air beltвъздушен пояс
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.angle beltклинов ремък
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antigravity conveyorтранспортьор с подаване на материала нагоре
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
политех.apron conveyorпластинчат транспортьор
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
ел.armature of cableкабелна броня
политех.assembly beltмонтажен конвейер
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.back beltремък за обратен ход
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.band conveyorлентов транспортьор
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
beltto BELT up млъквам
beltопасвам, препасвам, обгръщам
beltполоса
beltколан, каиш, ремък, пояс
beltвтурвам се, хуквам
beltколан
beltпояс, зона, район
тех.beltтрансмисионен ремък, конвейер
воен.beltпълнител за автомат
политех.belt automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt brakeлентова спирачка
политех.belt carrierнаправляваща ролка на ремък
политех.belt cementлепило за ремъци
политех.belt coneстъпална ремъчна шайба
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
политех.belt conveyorлентов транспортьор
политех.belt courseпояс от тухлена зидария
политех.belt creepпълзене на ремък
политех.belt dischargeразтоварване на лента
политех.belt dressсмазка за ремъци
политех.belt driveремъчно задвижване
политех.belt drivenзадвижван от ремъчна предавка
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.belt dynamometerтрансмисионен динамометър
политех.belt elevatorлентов елеватор
политех.belt fastenerсъединител за ремък
политех.belt feederлентов транспортер
политех.belt flimsinessхлабина на гумена транспортна лента
политех.belt forkвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt gearingремъчна предавка
политех.belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.belt grindingлентово шлифоване с абразивна лента
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt guardкожух за защитно ограждане на ремъчна предавка
политех.belt guideнаправляваща вилка за ремък
политех.belt headingконвейерна галерия
политех.belt hookскоби за съшиване на ремъци
политех.belt idlerнатягаща ролка за ремък
политех.belt jointремъчно съединение
политех.belt leakageпоток на разсейване във фазната зона
политех.belt loaderлентов транспортьор
политех.belt lubricantсмазка за ремъци
геол.belt of weatheringзона на изветряне
политех.belt polishingполиране с лента
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.belt powerремъчна предавка
политех.belt pullопъване на ремък
политех.belt pulleyремъчна шайба
политех.belt punchзамба за ремъци
политех.belt railподпрозоречен греда
жп.belt railwayпръстен
политех.belt railwayоколовръстен линия
политех.belt reverserустройство за автоматично преместване на ремък в реверсивен механизъм
политех.belt reversingобръщаме на посоката на движение чрез преместване на ремък
политех.belt rivetнит за ремъци
политех.belt rollerремъчна шайба с малък диаметър
политех.belt sawбанцигова лента
политех.belt screenлентово сито
политех.belt senderлентошлифовъчна машина
политех.belt sheaveремъчна шайба
политех.belt shifterвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt slipпреплъзване на ремък
политех.belt slipperлост за прехвърляне на ремък
политех.belt spanширочина на фазната зона
политех.belt stressнапрежение в ремък
политех.belt stretcherопъващо устройство за ремък
политех.belt tensionустройство за опъваме на ремък
политех.belt tensionопъване на ремък
политех.belt tensionerустройство за опъваме на ремък
политех.belt tightenerопъваща ролка за ремък
политех.belt transmissionремъчна предавкал
политех.belt transmissionремъчно задвижване
политех.belt transportлентов транспорт
политех.belt transporterлентов транспортьор
политех.belt tripperразтоварващо устройство за лентов транспортьор
политех.belt tyreрадиална гума
политех.belt-conveyedтранспортируем с транспортна лента
мин.belt-lifting arrangementустройство за регулиране налягането на лентов транспортъор
политех.belt-lifting arrangementприспособление за сваляне на ремък
политех.belt-pulley flywheelремъчна шайба-маховик
политех.belt-shifter camгърбичен барабан за задвижване на вилката прехвърляща ремъка
политех.belt-shifting deviceмеханизъм за прехвърляне на ремък
политех.belt-stretching rollerопъваща шайба за ремък
политех.belt-tension automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt-tensioning pulleyопъваща шайба
политех.belt-tightening pulleyопъваща шайба
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bottom beltдолен клон на лента
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.bucket conveyorкофъчен транспортьор
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцер
ел.cable glandщуцерен
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
добави значение или превод тук