cable sheath bond

  • Електричество и електротехника
  • съединител на кабелна арматура
199 допълнителни резултата:
политех.acetylenic bondацетиленова връзка
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.american bondамериканска превръзка
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
мин.arch bondзакрепване свода на изработка с бетонни блокчета
ел.armature of cableкабелна броня
политех.atomic bondатомна връзка
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.auxiliary bondдопълнителна връзка
политех.axial bondаксиалнавръзка
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
bondиздавам облигации
bondвръзка
bondin bond в митницата, неосвободен от митницата
bondсъединявам
bondсвързвам
bondсъединение
bondзадължение, договор, полица
bondоставям (стока) в митницата до заплащане на мито
елн.bondбондирам
жп.bondмеждурелсов
тех.bondсвързващ материал, свързващо вещество
тех.bondспойка
ик.bondзалог
ик.bondбонов
стр.bondпревръзка
стр.bondвръзка, спойка
хим.bond angleвалентен ъгъл
политех.bond clayциментираща глина
политех.bond energyенергия на връзка
политех.bond lengthдължина на връзка
политех.bond orderпорядък на връзка
политех.bond paperдокументна хартия
политех.bond polarityполярност на връзка
политех.bond regionобласт, в която са групирани свързващите електрони
политех.bond roomсклад за готови изделия
политех.bond ruptureразкъсване на връзка
политех.bond scissionразкъсване на връзка
политех.bond splittingразкъсване на връзки
политех.bond strengthздравина якост на връзка
политех.bond stressнапрежение на сцепление
политех.bond testизпитване на сцепление
bond-servantкрепостник
ист.bond-servantроб
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.bridge bondхимична връзка
политех.bridging bondхимична връзка
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableкабелирам
ел.cableокабелявам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carbonyl bondкарбонилна връзка
политех.carrying cableносещо въже
политех.ceramic bondкерамична връзка
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chemical bondхимична връзка
политех.chicago rail bondщепселен релсов съединител
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
жп.conductor bondчелен съединител на контактна релса
ел.connecting cableрекордоман
жп.continuity bondмеждурелсов съединител
жп.continuity-rail bondмеждурелсов съединител
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.coordinate bondдонорно-акцепторна връзка
политех.copper bondзаварка с меден припой
политех.copper sheathмедна обвивка
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.covalent bondхимична връзка
хим.covalent bondковалентна връзка
политех.crane cableкраново въже
политех.crown rail bondрелсово електрическо щепселно съединение
хим.cyclic bondциклична връзка
политех.dative bondдативна връзка
политех.decorative bondдекоративна превръзка
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
добави значение или превод тук