cable box

  • Обща политехника
  • кабелна муфа
199 допълнителни резултата:
политех.accumulator boxакумулаторна кутия
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-boxвентилационна тръба
политех.air-boxвъздушна камера
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-suction boxвъздухоочистител
мет.annealing boxкутия за отгряване
политех.antenna cableантенен кабел
рад.anti t-r boxантенен превключвател тип 'предаване-приемане'
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.ash boxпепелник
рлк.atr boxустройство за блокиране на предавател
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axle boxбукса
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
политех.balance boxкутия за противотежест
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
ballot-boxизбирателна урна
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.battery boxбатериен шкаф
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.bearing boxлагерна кутия
политех.belted cableкабел с поясна изолация
тех.bifurcating boxдвужилна крайна муфа
тех.bifurcating boxдвужилна крайна глава
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
black boxчерна кутия
политех.black cableкабел с черна импрегнация
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
мин.blasting cableвзривен кабел
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
политех.bowden cableжило
boxотделение за добитък (в сбор, вагон)
boxдепозирам (документ) в съд
boxбудка, кабина
boxправя дупка в кората на дърво (за събирапе на сок)
boxкъщичка, колибка, хижа (ловджийска, рибарска)
boxкутиен
boxкапра
boxсмесвам (боя) чрез преливане от един съд в друг
boxкутиеобразен
boxслагам в кутия/сандък и пр
boxбоксирам се
boxкутия, кутийка, сандък, сандъче
boxподарък в кутия
полигр.boxчаст от страница, отделена с линии
тех.boxзащитен сандък, лагер
boxзашлевявам, удрям плесница, обик. to BOX someone's ears
boxсепаре (в ресторант, кръчма и пр.)
boxложа (в театър и пр.)
политех.box annealingотгряване в каси
политех.box antennaкутиеобразна антена
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.box bearingбуксов лагер
политех.box bedтяло с правоъгълно сечение
геол.box billловилен инструмент за пробивни щанги
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
политех.box carburizingтвърда цементация
политех.box carburizingцементация в каси
политех.box carsпокрит вагон
политех.box castingлеене в каси
политех.box chromizingтвърдо хромиране в каси
политех.box chuckдвучелюстен патронник
политех.box columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.box compassпланшетен компас
политех.box corniceкорниз около тимпана
политех.box couplingвтулков съединител
политех.box dockсиметричен плаващ док
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.box endскрита глава
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box frameкутиеобразна рамка
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.box girderкутиеобразна греда
политех.box grooveзатворена канавка
политех.box gutterлежащ олук
политех.box hardeningцементация в каси
политех.box hornдвуконусен рупор
политех.box hornрупорна антена
стр.box ironшвелер
политех.box jigкондукторна кутия
политех.box jointсъединение с муфа
политех.box keyглух гаечен ключ
ядр.box lead chamberправоъгълна оловна камера
политех.box loader loomтъкачен стан с касетъчен автомат
рад.box loopрамкова антена
леяр.box mouldingформоване в каса
политех.box nutглуха гайка
box officeбоксофис кино
кино.box officeбоксофис
политех.box palletкаса-палета
политех.box pistonтръбовидно бутало
политех.box planeнутовик
политех.box planeдълбач
текст.box pleatвид двойно плисе
политех.box scraperшабър-скоба с две дръжки
политех.box sectionкутиеобразен профил
политех.box spannerглух тръбен гаечен ключ
политех.box switchзакрит прекъсвач
политех.box timberingсандъчен крепеж
политех.box wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-container feedingмагазинно захранване
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.box-groovedрифеловам
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
box-likeкутиеобразен
политех.box-likeс форма, наподобяваща кутия
политех.box-paternс форма, наподобяваща кутия
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.branch boxразклонителна кутия
политех.breakdown cableавариен кабел
мин.brow boxвременен бункер
леяр.build-up boxсъставна формовъчна каса
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцер
ел.cable glandщуцерен
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
добави значение или превод тук