cable compound

  • Обща политехника
  • кабелна маса
199 допълнителни резултата:
политех.addition compoundприсъединително съединение
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.alkyl compoundалкилно съединение
политех.aluminium compoundалуминиево съединение
политех.ammonium compoundамониево съединение
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antifreezing compoundантифриз
политех.antifreezing compoundсмеска с ниска температура на замръзване
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
политех.arene-metal compoundарен-метално съединение
политех.argenic compoundсъединение на сребро
ел.armature of cableкабелна броня
политех.aromatic compoundароматно съединение
политех.aromatic compoundсъединение от ароматния ред на въглеводородите
политех.arsenic compoundарсенисъединение
политех.arsenic compoundсъединение на петвалентен арсен
политех.aryl compoundарилно съединение
политех.audio cableтончестотен кабел
хим.azo compoundазосъединение
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binary compoundбинерно съединение
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.blasting compoundвзривно вещестбо
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableкаблограма, телеграма
cableграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан като въже орнамент
арх.cableусукан орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cadmic compoundсъединение на двувалентен кадмий
политех.cage compoundклетъчно съединение
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carbonyl compoundкарбонилно съединение
политех.carrying cableносещо въже
политех.catenated compoundверижно съединение от един и същ вид атоми
политех.ceri-compoundцериево съединение
политех.ceric compoundсъединение на четиривалентен церий
политех.ceric compoundцерисъединение
политех.cerium compoundсъединение на церия
политех.cero-compoundцеросъединение
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain compoundверижно съединение
политех.charge-transfer compoundсъединение с пренос на заряда
политех.chelate compoundхелатно съединение
хим.chelate compoundхелат
политех.chemical compoundхимично съединение
политех.chromic compoundсъединение на хром
политех.chromium compoundсъединение на хрома
политех.cleaning compoundпрепарат за почистване
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.cluster compoundсъединение
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
политех.cobalt compoundкобалтово съединение
политех.cobalt compoundсъединение на кобалта
политех.cobaltic compoundсъединение на тривалентен кобалт
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.complex compoundсъединение
политех.composite cableкомбиниран кабел
compoundдвор около затвор/лагер
compoundсложен, съставен
compoundукривам (закононарушител)
compoundсмесвам, съставям, съединявам
тех.compoundкомпаунд
ел.compoundкомпаундирам
муз.compoundнеравноделен
compoundсмес, хим. съединение
compoundувеличавам, утежнявам (вина, трудности и пр.)
compoundдвор около къща/фабрика, търговски център (в Индия, Китай и пр.)
compoundспоразумявам се, уреждам (сметка и пр.), погасявам частично (дълг), юр. постигам компромисно решение с кредитор
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.compound alternatorкомпаунд-генератор за променлив ток
политех.compound arcсложна дъга
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.compound camсложна гърбица
политех.compound circuitсложна верига
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
политех.compound compressorмногостъпален компресор
политех.compound dieкомбинирана щампа
политех.compound dyeingкомбинирано багрене
политех.compound etherсмес от етери
политех.compound excitationкомпаундно възбуждане
политех.compound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound eyepieceсложен околяр
политех.compound frequencyсъставна честота
добави значение или превод тук