cable clamp

  • Обща политехника
  • скоба за затягане въже
199 допълнителни резултата:
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
ел.anode clampанодна скоба
политех.anode clampаноден извод
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.assembly clampмонтажна стяга
политех.attaching clampзакрепваща скоба
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bench clampменгеме за тезгях
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.braking clampспирачна челюст
политех.breakdown cableавариен кабел
ел.brush clampзатягащо приспособление за четка
политех.buret clampщипка за бюрети
политех.burette clampщипка за бюрети
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцер
ел.cable glandщуцерен
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carriage clampръчка за застопоряване
политех.carrying cableносещо въже
ел.cathode clampкатодна скоба
политех.cathode clampкатоден извод
кораб.chain cableкотвена верига
clampпещ за тухли
clampскоба, стяга, затегалка, менгеме, клема
clampclamp down on - ставам по-строг/взискателен към, налагам ограничения на
clampкуп, купчина, ровник
clampупражнявам натиск върху, потискам
clampтухли, наредени за печене в пещ
тех.clampпритискателен
тех.clampскрепление
тех.clampхващач
тех.clampпритягам
тлв.clampфиксирам ниво
политех.clampзатегателно приспособление, менгеме, стиска, клема, фиксатор, щипка
мед.clampклампа
clampпотушавам, потулям (новини, слух и пр.)
clampподреден на куп сух торф и пр., купчина картофи, заоовени с пръст/слама и пр. за презимуване
clampстягам, пристягам със скоба/менгеме и пр., притискам, прикрепям здраво, скачам, затягам
политех.clamp apparatusзакрепващо приспособление
политех.clamp blockгайка за регулиране хода на плъзгача на шепинг машина
политех.clamp boltзатягащ болт
политех.clamp bucketграйферен кош
политех.clamp checkчелюст
политех.clamp checkпритискащ елемент
политех.clamp cheekпритискаща челюст
политех.clamp couplingчерупков съединител
политех.clamp dogчелюст
политех.clamp dogпритискащ елемент
политех.clamp excavatorграйферен багер
политех.clamp frameстяга
политех.clamp lugпалец за затягане
политех.clamp nutпритискаща гайка
политех.clamp plateпритискаща плоча
политех.clamp ringзатягащ пръстен
политех.clamp rollпритискащ валец
политех.clamp screwпритягащ винт
политех.clamp-on viceменгеме, закрепващо се на тезгях
политех.clamp-on viseменгеме, закрепващо се на тезгях
политех.clamp-tip toolнож с механично закрепена твърдосплавна режеща пластинка
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.column clampмеханизъм за затягане на колоната
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
ел.connecting cableрекордоман
жп.connecting clampклема за челно съединяване
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.dropper clampструнна клема
политех.drum clampклещи за барабани
добави значение или превод тук