cable-fault indicator

  • Обща политехника
  • указател на мястото на повредата на кабел
199 допълнителни резултата:
политех.adsorption indicatorадсорбционен индикатор
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air position indicatorуказател за местоположението
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.airfield suface movement indicatorлетищна радиолокацинона станция с кръгов обзор
политех.alpha-numeric indicatorбуквено-цифров индикатор
политех.alphameric indicatorбуквено-цифров индикатор
ав.altitude indicatorвисотомер
геод.altitude indicatorвисочиномер
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
политех.arcing faultдъгово късо съединение
ел.armature of cableкабелна броня
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.audio indicatorзвуков индикатор
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balance indicatorуказател на равновесие
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
нав.bearing indicatorиндикатор на азимута
политех.beat indicatorуказател индикатор на биене
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bin-level indicatorпоказател на нивото в бункер
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
политех.blast indicatorтягомер
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкабелна глава
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
тлф.call indicatorоптичен указател за повикване
политех.carrying cableносещо въже
политех.cathode ray indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
кораб.chain cableкотвена верига
политех.charge indicatorуказател на наличност на напрежение
политех.chemical indicatorхимически индикатор
тлф.clearing indicatorуказател за свободна линия
ав.climb indicatorиндикатор за вертикална скорост
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.combustion indicatorпоказател за пълнотата на горене
политех.comparative indicatorдиференциален галванометър за сравняване на напрежения
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
ел.connecting cableрекордоман
политех.consumption indicatorразходомер
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.counting indicatorброяч
ядр.counting rate indicatorиндикатор на скоростта на броене
политех.coupling cableсъединителен кабел
нав.course-deviation indicatorиндикатор за отклонение от курса
политех.crane cableкраново въже
политех.cross-pointer indicatorиндикатор с две стрелки
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.deflection indicatorуред за измерване на провисване
политех.depth indicatorдълбокомер
политех.detonation indicatorуказател на запалване
политех.deviation indicatorиндикатор на отклонение
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.dial indicatorциферблатен индикатор
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.digital indicatorцифров индикатор
авто.direction indicatorмигач
жп.direction-indicator armпътеуказател от семафорен тип
авто.direction-indicator control lampконтролна лампичка на мигач за завиване
авто.directional indicatorмигач
политех.directional indicatorпоказател за направлението
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.distant indicatorдистанционен показател
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.draught indicatorтягомер
тлф.drop-indicator panelцентрала комутатор с падащи клапи
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.dual indicatorиндикатор с две стрелки
политех.dual-sensitivity indicatorиндикатор на настройка с двойна чувствителност
политех.duplex cableдвоен кабел
политех.earth faultзаземяване поради неизправност
ел.earth-fault protectionзащита от земни съединения
политех.echo-strength indicatorиндикатор за интензивност на отразени вълнови импулси
политех.eddy-current speed indicatorтахометър на принципа на вихровите токове
политех.electrically driven direction indicatorжирокомпас с електрическо задвижване на ротора
политех.electronic-ray indicatorелектрон н олъчев индикатор
добави значение или превод тук