cable length

  • Корабостроене и корабоплаване
  • кабел
199 допълнителни резултата:
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
политех.apparent lengthпривидна дължина
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
мат.arc lengthдължина на дъга
зав.arc lengthдължина на електрическата дъга
политех.arm lengthобсег на рамото на машина
ел.armature of cableкабелна броня
политех.attenuation lengthдължина на затихване
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
политех.backwater lengthдължина на подприщване
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
геод.base lengthбазисна дължина
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.bearing lengthработна дължина
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
изч.block lengthдължина на блок
политех.bond lengthдължина на връзка
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.braking lengthспирачен път
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
ядр.burst lengthпродължителност на импулс
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
ядр.capture lengthдължина на пробега
политех.carrying cableносещо въже
политех.cascade lengthлабинна дължина
кораб.chain cableкотвена верига
хим.chain-lengthмолекулно-масов
политех.clamping lengthдължина на захващаме
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
изч.code lengthдължина на код
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coiling lengthдължина на навиване
политех.collapsing lengthкритична дължина при изкълчване
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
ядр.compton lengthкомптонова дължина
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
ел.connecting cableрекордоман
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
хидр.crest lengthдължина на гребен
мед.crown-rump lengthдължината на ембрион или фетус, измерена ехографски от главата до седалището
политех.cut to lengthотрязвамдетайл с определена дължина
политех.cut to lengthразрязвам на парчета с определена дължина
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.diffusion lengthдифузионна дължина
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.double lengthдвойна дължина
изч.double-length numberчисло с двойна дължина
изч.double-length operationоперация над числа с двойна дължина
политех.double-length wordдума с двойна дължина
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.duplex cableдвоен кабел
политех.effective gap lengthеквивалентна широчина на процепа
политех.effective lengthдействителна дължина
политех.electric lengthелектрическа дължина
политех.electron lengthдължина на пробега на електрон
политех.elongation per unit lengthотносително удължение
политех.enamelled cableкабел с лакова изолация
политех.experiment lengthдължина на експеримент
политех.extended lengthдължина на опъната докрай пружина
политех.external cableвъншен кабел
политех.extra lengthприбавка по дължина
ядр.extrapolation lengthекстраполиран пробег
политех.extrapolation lengthдължина на екстраполация
ядр.fast diffusion lengthдължина на дифузия на бързи неутрони
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.flat cableплосък кабел
политех.flexible cableгъвкав кабел
политех.flexible-cable conveyorгъвкав въжен транспортьор
политех.focal lengthфокусно разстояние
политех.gap lengthдействителна широчина на процепа
рлк.gate lengthпродължителност на селекторен импулс
изч.gauge lengthизчислителна дължина
добави значение или превод тук