cable shaft

  • Обща политехника
  • гъвкав вал
199 допълнителни резултата:
политех.accessory shaftспомагателен вал
политех.actuating shaftзадвижващ вал
политех.admission cam shaftразпределителен вал
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air shaftвентилационна шахта
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
мин.air-shaft tippleнадшахтно здание на вентилационна шахта
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
ел.armature shaftвал на котва
политех.articulated shaftшарнирен вал
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.auxiliary shaftспомагателен вал
авто.axle shaftполуос
политех.axle shaftполувал
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.basic shaftосновен вал
политех.basic-shaft systemсистема на нагаждане 'основен вал'
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bent shaftколянов вал
политех.bevel pinion shaftвал на конусно зъбно колело
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bored shaftкух вал
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.brake shaftспирачен вал
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.built-up shaftсъставен вал
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан като въже орнамент
арх.cableусукан орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкабелна глава
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.cam shaftразпределителен вал
политех.cardan shaftкарданен вал
политех.carrying cableносещо въже
политех.carrying shaftносещ вал
политех.castellated shaftшлицов вал
политех.castellated shaftмногошпонков вал
политех.centre shaftос
политех.centre shaftшийка на вал
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chimney shaftдимоход
политех.chimney shaftфукс
авто.choke shaftос на дроселовата клапа
политех.clutch shaftвал на съединител
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.collared shaftвал с пръстеновидно удебеление
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
ел.connecting cableрекордоман
политех.connection shaftпредавателен вал
политех.construction shaftработна шахта
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.crank shaftколянов вал
политех.crank shaftвал на ръчка
политех.crank shaft bearingлагер на колянов вал
мет.cupola shaftшахта на вагрянка
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.differential shaftполуос
политех.differential shaftполувал
мин.discharg air shaftвентилационна шахта
мин.discharging air shaftвентилационна шахта
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.distributing shaftразпределителен вал
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.downcast shaftшахта за подаване на въздух
политех.drainage shaftдренажна шахта
политех.drive shaftводещ вал
политех.driven shaftзадвижван вал
политех.driving shaftводещ вал
мин.drop-shaft methodметод за прокарване с помощта на потъващ крепеж
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.dumb-waiter shaftшахта за кухненски асансьор
мин.dummy shaftсляпа шахта
политех.dummy shaftмеждинен вал
политех.duplex cableдвоен кабел
политех.eccentric shaftексцентриков вал
политех.eccentric shaftразпределителен вал
политех.electric shaft'електрически' вал
добави значение или превод тук